Λιγότερα τα πρόστιμα του ΕΣΡ το 2013

674A1FA53D5C89F18DF35FA15529B37EΤην έκθεση πεπραγμένων του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης για το έτος 2013 παρέδωσε σήμερα στον πρόεδρο της Βουλής, Ευάγγελο Μεϊμαράκη, ο πρόεδρος της Αρχής, Ιωάννης Λασκαρίδης.

Κατά την παράδοση της έκθεσης ο κ. Λασκαρίδης αναφέρθηκε στις κυρωτικές αποφάσεις, οι οποίες όπως χαρακτηριστικά είπε, είναι λιγότερες κατά 49, σε σχέση με το προηγούμενο έτος και επίσης τα πρόστιμα είναι λιγότερα. Οι περισσότερες, αφορούν τηλεοπτικούς σταθμούς, σε ποσοστό 57% και οι υπόλοιπες ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Ο κ. Μεϊμαράκης τόνισε το σημαντικό έργο που επιτελεί το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και ενημέρωσε τον κ. Λασκαρίδη πως η Έκθεση πεπραγμένων της Αρχής θα διαβιβαστεί στους βουλευτές και στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής προκειμένου να γίνει αντικείμενο μελέτης και συζήτησης.