Κώδικα Δεοντολογίας ετοιμάζει η Βουλή

vouli1Στη σύνταξη ενός Κώδικα Δεοντολογίας βουλευτών προσανατολίζεται η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής και κατά τη σημερινή συνεδρίασή της, παρουσιάστηκαν δύο σχετικές προτάσεις – η μία από τον γενικό γραμματέα Διαφάνειας, Γ. Σούρλα και η άλλη από την βουλευτή της ΔΗΜΑΡ, Μ. Ρεπούση.

Και στις δύο προτάσεις, γίνεται αναφορά σε αντίστοιχους Κώδικες ηθικής και δεοντολογίας που έχουν υιοθετήσει πολλά ξένα Κοινοβούλια, όπως αυτά της Αγγλίας, της Σκωτίας, της Γαλλίας, της Αυστραλίας, αλλά και της Νοτίου Αφρικής ή της Ινδίας.