Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για τους δανειολήπτες.

photoΜε τη διαδικασία του κατεπείγοντος θα γίνει συζήτηση στη Βουλή, όπου κατατίθεται σήμερα το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για το “Πρόγραμμα διευκόλυνσης για ενήμερους δανειολήπτες και τροποποιήσεις στο νόμο 3869/2010” καθώς είναι μια από τις δεσμεύσεις για την εκταμίευση της δόσης.

Δικαίωμα στη συμμετοχή ώστε να ρυθμιστούν τα χρέη, θα έχουν έχουν μισθωτοί και συνταξιούχοι του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, άνεργοι και όσοι έχουν τεκμαιρόμενη σχέση εξαρτημένης εργασίας (η δραστηριότητά τους παρέχεται αποκλειστικά σε ένα νομικό πρόσωπο).

Ακόμα στη ρύθμιση υπάγονται απαιτήσεις από κοινωνικά ιδρύματα που δεν έχουν καταγγελθεί και για τις οποίες έχει εγγραφεί προσημείωση ή υποθήκη στην κύρια κατοικία του οφειλέτη, η αντικειμενική αξία της οποίας δεν ξεπερνά τις 180.000 ευρώ.