Ήρθαν τα Reactions και τα Mentions στο Facebook Messenger!

Το Facebook προσθέτει κι άλλα νέα χαρακτηριστικά στο Messenger φέρνοντας στους χρήστες την δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα σε 7 reactions αλλά και να κάνουν mention κάποιον χρήστη σε μία ομάδα

Για να μπορέσει κάποιος χρήστης να χρησιμοποιήσει τα reactions, το μόνο που έχει να κάνει είναι να πάει πάνω στο μήνυμα που θέλει, να πατήσει πάνω του παρατεταμένα και στη συνέχεια να επιλέξει ένα συγκεκριμένο reaction που θέλει: love, smile, wow, sad, angry, yes και no.
Επίσης μέσα σε ένα ομαδικό chat μπορεί κάποιος να δει πόσοι και πως αντέδρασαν σε ένα μήνυμά αλλά και να κάνει mention κάποιον συγκεκριμένο χρήστη βάζοντας το “@“ μπροστά από το όνομα του.
Οι δύο νέες λειτουργίες του Facebook Messenger αναμένεται να είναι διαθέσιμες σε όλους τους χρήστες σταδιακά μέσα στις επόμενες μέρες.
Πηγή newsit.gr