Υποχώρησαν τα καθαρά κέρδη της Siemens

index

Υποχώρησαν τα καθαρά κέρδη της Siemens, για το δ΄ τρίμηνο, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία.

Η Siemens προέβλεψε ότι ο ρυθμός αύξησης θα μπορούσε να επιταχυνθεί στη νέα χρήση, ενώ πρόσθεσε ότι θα επιστρέψει 4 δισ. ευρώ στους μετόχους μέσω επαναγοράς ιδίων μετοχών.

Η εταιρεία ανακοίνωσε μικρή πτώση στα καθαρά κέρδη του δ΄ τριμήνου στα 1,01 δισ. ευρώ σε σχέση με τα 1,14 δισ. ευρώ πριν από ένα χρόνο. Οι παραγγελίες υποχώρησαν 1% στα 21,01 δισ. ευρώ, ενώ τα έσοδα σημείωσαν πτώση 1% στα 21,17 δισ. ευρώ.

Το περιθώριο κερδών υποχώρησε στο 7,5% από το 8,9% πριν από ένα χρόνο, και βρίσκεται μακριά από το στόχο της κυβέρνησης για περιθώριο 12%.

Οι κύριες δραστηριότητες της Siemens αναμένεται να επωφεληθούν από την επίδραση του προγράμματος περικοπής κόστους που επιβάλλει σε όλη την εταιρεία και τις μειωμένες χρεώσεις αναδιάρθρωσης, αλλά το συνολικό περιβάλλον παραμένει «δύσκολο».