Η Google τιμά την Πρωτομαγιά

973B3E0E1579BAA2533597511EEBE8A1Αφιερωμένο στην εργατιά το doodle

Στην εργατική πρωτομαγιά είναι αφιερωμένο το doodle της Google.

Στην εικόνα εμφανίζονται εργαλεία, γάντια, κλειδιά, βίδες και ένα μέτρο.