Η ΕτΕ διευρύνει τις δυνατότητες για να συμβάλλει στην εθνική οικονομία

6tourkolias722013«Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας και εν γένει η ανακεφαλαιοποίηση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, είναι δυνατό, συνεκτιμώμενης και της πιθανούς ανάκαμψης της εθνικής οικονομίας, να συμβάλλουν εν μέρει στην αντιστάθμιση των επιπτώσεων της ύφεσης» δηλώνει χαρακτηριστικά σε επιστολή του προς τους μετόχους της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Αλέξανδρος Τουρκολιάς.

Τονίζει ότι με την επιτυχή ολοκλήρωση της κεφαλαιακής της ενίσχυσης, η Εθνική Τράπεζα θα διευρύνει τις δυνατότητες που έχει να συμβάλλει στην εξέλιξη της εθνικής οικονομίας, τόσο στο περιβάλλον της χώρα μας όσο και στην ευρύτερη περιφερειακή αγορά.

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας ξεκίνησε στις 30 Μαΐου και ολοκληρώνεται στις 13 Ιουνίου 2013.