Γραφειοκρατικά εμπόδια στην εξόφληση των ληξιπρόθεσμων χρεών του ΕΟΠΥΥ

ÂÏÕËÇ ÅÐÉÔÑÏÐÇ ÐÏËÕÍÏÌÏ×ÅÄÉÏ ÓÕÍÅÄÑÉÁÓÇΚατά την διαδικασία εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων χρεών (έως το τέλος του 2011) του ΕΟΠΥΥ, προκύπτουν γραφειοκρατικά εμπόδια, τα οποία επισημαίνονται και στον προϋποολογισμό του 2014.

Όπως ανακοίνωσε ο αρμόδιος υφυπουργός Υγείας κ. Αντώνης Μπέζας, το Σεπτέμβριο οι πληρωμές των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΕΟΠΥΥ ανήλθαν στα 81,97 εκατομμύρια ευρώ.
Από αυτά, τα 15,5 εκατομμύρια αφορούν το ΙΚΑ, τα 41 εκατ. τον ΟΠΑΔ, 754.017 ευρώ το ΤΥΔΚΥ, τα 2,6 εκατ. τον ΟΓΑ, τα 16,6 εκατ. τον ΟΑΕΕ, το 1,43 εκατ. το ΕΤΑΑ, τα 3,9 εκατ. τον Οίκο Ναύτου και 720 ευρώ το ΕΤΑΠ – ΜΜΕ.
Συνολικά, έως το τέλος Σεπτεμβρίου η ληφθείσα χρηματοδότηση για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών ανέρχεται σε 1.223.321.558 ευρώ, εκ των οποίων έχουν εκδοθεί εντάλματα συνολικού ύψους 901.858.238 ευρώ.
Από αυτά, έχουν εξοφληθεί εντάλματα συνολικού ύψους 834.704.785 ευρώ.
Έχει, δηλαδή, ενταλματοποιηθεί το 74% της ληφθείσας χρηματοδότησης και έχει πληρωθεί το 68%.