Γ. Καμίνης: Είναι μακροπρόθεσμη διαδικασία η αντιμετώπιση του ακροδεξιού εξτρεμισμού στην Ελλάδα

ÁÈÇÍÁ-ÂÏÕËÇ-Ï äÞìáñ÷ïò Áèçíáßùí, Ã. Êáìßíçò, åíçìåñþíåé ôçí ÅðéôñïðÞ ÐåñéâÜëëïíôïò ôçò ÂïõëÞò ãéá ðñïâëÞìáôá ôïõ éóôïñéêïý êÝíôñïõ.(EUROKINISSI-ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)

«Η αντιμετώπιση του ακροδεξιού εξτρεμισμού είναι μια μακροπρόθεσμη διαδικασία» γράφει ο δήμαρχος Αθηναίων Γιώργος Καμίνης, σε άρθρο του που δημοσιεύεται στους Financial Times.

Συγκεκριμένα αναφέρει: «οι προσδοκίες του κόσμου ότι οι ποινικές διαδικασίες μπορούν να καταφέρουν ένα μοιραίο πλήγμα στη Χρυσή Αυγή ίσως είναι υπερβολικές. Στην πραγματικότητα η αντιμετώπιση του ακροδεξιού εξτρεμισμού στην Ελλάδα στη ρίζα του είναι μια διαδικασία πιο βαθιά και μακροπρόθεσμη».

Μάλιστα ο δήμαρχος Αθηναίων, τονίζει ότι η παρούσα δημοτική αρχή της πρωτεύουσας έχει επίγνωση αυτής της βαθύτερης πρόκλησης.

«Εργαζόμαστε συστηματικά και εν πολλοίς σιωπηλά προς αυτή την κατεύθυνση, μέσω της δημιουργίας ενός εκτεταμένου δικτύου δομών κοινωνικής στήριξης σε υποβαθμισμένες γειτονιές, μαζί με μέτρα αναζωογόνησης της τοπικής οικονομίας με κονδύλια της ΕΕ.

»Εξάλλου, εφαρμόζοντας αυστηρά την αρχή της μη-διάκρισης σε όλες τις υπηρεσίες και παροχές μας, έχουμε επιδιώξει ποικίλες θετικές δράσεις που στοχεύουν στη βοήθεια ενσωμάτωσης των μεταναστών», γράφει ο κ. Καμίνης.

«Πάνω απ’ όλα, έχουμε επιδείξει μία ανένδοτη δέσμευση στην κυριαρχία του νόμου, ανεξαρτήτως προέλευσης – αριστεράς ή δεξιάς – της παρανομίας και της βίας» προσθέτει.

Στην συνέχεια, ο κ. Καμίνης σχολιάζει πως «οι σπόροι της ανόδου της Χρυσής Αυγής προήλθαν από το συνδυασμό της λαϊκής οργής κατά του πολιτικού κατεστημένου και της όλο και πιο βαθιάς ανασφάλειας, εν μέσω της οικονομικής κρίσης και της υψηλής ανεργίας.

»Οι παράγοντες αυτοί επιδείνωσαν την κατάσταση που είχε διαμορφωθεί από την εγκατάλειψη κεντρικών συνοικιών της Αθήνας από το κράτος και τους γηγενείς κατοίκους τους, η οποία συνοδεύτηκε από τη μαζική έλευση παράνομων μεταναστών χωρίς σχεδιασμό ή υποδομές»