Φόρος στα απλήρωτα ενοίκια

foros

Η κυβέρνηση εξετάζει την κατάργηση από 1ης Ιανουαρίου 2014 του δικαιώματος που είχαν οι ιδιοκτήτες ακινήτων να εκχωρούν ανείσπρακτα ενοίκια στο Δημόσιο, προκειμένου να απαλλάσσονται από την υποχρέωση να δηλώσουν τα εισοδήματα αυτά στη φορολογική τους δήλωση.

Ο αναθεωρημένος κώδικας φορολόγησης εισοδήματος καταργεί την εν λόγω διάταξη και φορολογεί αναγκαστικά τους ιδιοκτήτες ακινήτων, ακόμα και για ενοίκια που δεν τους έχουν καταβληθεί από ενοικιαστές.

Οι ιδιοκτήτες ουσιαστικά θα καταβάλλουν φόρο εισοδήματος και για τα ενοίκια που δεν εισπράττουν, έως ότου προχωρήσουν σε έξωση ενοικιαστών ή έως την οικειοθελή αποχώρησή τους.

Από τις αρχές του 2014 θα ισχύσει η αλλαγή αυτή για τα ανείσπρακτα ενοίκια, εφόσον δεν διορθωθεί με τις νομοτεχνικές βελτιώσεις που ετοιμάζει το υπουργείο Οικονομικών.