12.9 C
Athens
Πέμπτη, 7 Δεκεμβρίου, 2023

Φορολογικές διαφορές: Μονιμοποιείται η εξωδικαστική επίλυση – Μέχρι τέλος του μήνα η ευκαιρία για «κούρεμα» έως και 75%

Από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο μονιμοποίησης του μέτρου της εξώδικης επίλυσης των διαφορών των φορολογούμενων που εκκρεμούν στα φορολογικά δικαστήρια, κάτι που σημαίνει ότι μπαίνει στο τραπέζι η περίπτωση διατήρησης λειτουργίας της αρμόδιας Επιτροπής. Δύο είναι οι βασικοί λόγοι που οδηγούν προς αυτή την κατεύθυνση.

Ο πρώτος έχει να κάνει με το γεγονός ότι η λειτουργία της Επιτροπής φαίνεται να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική, αφού επιλύονται και μάλιστα άμεσα πολλές διαφορές μεταξύ κράτους και φορολογούμενου (φυσικά και νομικά πρόσωπα) και ο δεύτερος είναι ότι θα συμβάλει στην αποσυμφόρηση των διοικητικών δικαστηρίων από χιλιάδες εκκρεμείς προσφυγές.

Ειδική ρύθμιση

Την ίδια στιγμή που υπάρχουν οι παραπάνω σκέψεις στο οικονομικό επιτελείο, ο χρόνος φαίνεται να μετρά αντίστροφα για την ειδικού τύπου περαίωση για τους φορολογούμενους που έχουν φορολογικές υποθέσεις οι οποίες εκκρεμούν στα δικαστήρια.

Η εν λόγω ρύθμιση θα παραμείνει ανοιχτή έως το τέλος Φεβρουαρίου. Έτσι λοιπόν όσοι επιθυμούν να ενταχθούν σε αυτή, θα έχουν την δυνατότητα να επωφεληθούν με «κούρεμα» που θα φτάνει έως 75% στις προσαυξήσεις που έχουν επιβληθεί και αποπληρωμή των φόρων και προστίμων μέχρι και 24 δόσεις.

Το ποσοστό της έκπτωσης είναι αντιστρόφως ανάλογο του αριθμού των δόσεων. Δηλαδή όσο πιο μικρός ο αριθμός των δόσεων τόσο πιο μεγάλο το “κούρεμα”.

Η έκπτωση θα είναι αντιστρόφως ανάλογη με τον αριθμό των δόσεων που θα επιλέξει ο οφειλέτης. Όσοι λιγότερες δόσεις, τόσο μεγαλύτερο το «κούρεμα». Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.eefdd.gr και η ειδική Επιτροπή εξετάζει τα αιτήματα και τις ενστάσεις των φορολογούμενων για πράξεις επιβολής πρόσθετου φόρου ή και προστίμων και για την εν συνόλω ή εν μέρει αποδοχή ή την απόρριψη του αιτήματος προτείνοντας στον φορολογούμενο συγκεκριμένο τρόπο διευθέτησης των διαφορών με διαγραφή έως το 75% των προσαυξήσεων και προστίμων.

Στην αίτηση γίνεται συνοπτική αναφορά στους λόγους, που κατά την κρίση του αιτούντος, θεμελιώνουν το αίτημα ήτοι:

 • Παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλει τον επίδικο φόρο ή πρόστιμο λόγω παρόδου του χρόνου, εντός του οποίου η Φορολογική Διοίκηση είχε δικαίωμα προς καταλογισμό αυτών.
 • Παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλει τον επίδικο φόρο ή πρόστιμο λόγω λήψης φορολογικού πιστοποιητικού χωρίς επιφύλαξη.
 • Εσφαλμένο καταλογισμό του φόρου ή προστίμου λόγω πρόδηλης έλλειψης φορολογικής υποχρέωσης ή αριθμητικού σφάλματος.
 • Αναδρομική εφαρμογή της ευμενέστερης φορολογικής κύρωσης σύμφωνα με όσα έχουν γίνει δεκτά από τη νομολογία του ΣτΕ.
 • Μείωση του πρόσθετου φόρου, του τόκου, των προσαυξήσεων και των προστίμων.

Η Επιτροπή αποφαίνεται κατά πλειοψηφία και η συνεδρίαση δύναται να πραγματοποιείται και ηλεκτρονικά. Στην περίπτωση που η Επιτροπή κρίνει απαράδεκτη την αίτηση, κοινοποιεί στον αιτούντα πρακτικό ματαίωσης της εξώδικης επίλυσης. Εφόσον η αίτηση κριθεί παραδεκτή οι ισχυρισμοί εξετάζονται με βάση τη νομολογία και την πάγια πρακτική της Φορολογικής Διοίκησης. Στις περιπτώσεις αυτές, η αίτηση μπορεί να γίνει μερικά ή ολικά δεκτή.

Το μέγεθος της έκπτωσης

Με την επίλυση της διαφοράς και εφόσον καταβληθεί από το φορολογούμενο ποσοστό τουλάχιστον 30% του κύριου φόρου που οφείλεται, εντός 10 εργάσιμων ημερών από την υπογραφή του συμβιβασμού το ποσό της οφειλής καταβάλλεται σε έως 24 δόσεις και παρέχεται έκπτωση στους πρόσθετους φόρους, τόκους, προσαυξήσεις και πρόστιμα η οποία ανέρχεται σε:

 • 75% εάν καταβληθεί σε 1 δόση,
 • 65% για 2-4 δόσεις,
 • 55% για 5-8 δόσεις,
 • 50% για 9-12 δόσεις,
 • 45% για 13-16 δόσεις,
 • 40% για 17-20 δόσεις και
 • 35% για 21-24 δόσεις.

www.newsit.gr

- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -

Ροή Ειδήσεων