Εξώδικη διαμαρτυρία απο την Διδασκαλική Ομοσπονδία κατά Αρβανιτόπουλου

”’Õ¡Õ‘«”« ‘«” ’–œ’—√œ’ –¡…ƒ≈…¡” ¡ÕÕ¡ ƒ…¡Ã¡Õ‘œ–œ’Àœ’ Ã≈ ‘œ’” –≈—…÷≈—≈…¡—◊≈”(EUROKINISSI/√≈Ÿ—√…¡ –¡Õ¡√œ–œ’Àœ’)

Η Διδασκαλική Ομοσπονδία απέστειλε, εξώδικη διαμαρτυρία προς τον υπουργό Παιδείας καθώς και τον περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, για το θέμα της «παράνομης», όπως την χαρακτηρίζει, μετακίνησης εκπαιδευτικών ως πλεοναζόντων που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της τοποθέτησης δασκάλων στα Ολοήμερα Σχολεία.
«Για την ανάδειξη των παράνομων ενεργειών της ηγεσίας της εκπαίδευσης και την αποκατάσταση της νομιμότητας», οι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι των δασκάλων προαναγγέλλουν και άλλες κινητοποιήσεις, πέραν της συνδικαλιστικής δράσης.

Ο ΔΟΕ στο έγγραφο που απέστειλε στον Κ .Αρβανιτόπουλο, αναφέρει: «προχωρήσαμε σε εξώδικη διαμαρτυρία για τον αντιεκπαιδευτικό τρόπο με τον οποίο κατασκευάσατε πλεονάζοντες εκπαιδευτικούς διαλύοντας το Ολοήμερο Σχολείο και κάθε έννοια υποστηρικτικής δομής και αντισταθμιστικής αγωγής».

«Σας καλούμε να αναλογιστείτε το μέγεθος της ευθύνης που σας αναλογεί και να αποκαταστήσετε, όπως οφείλετε, τη νομιμότητα».