Η εργασία των νέων προτεραιότητα της ελληνκής προεδρίας

broutsis

Ο υπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης, παρουσιάζοντας το πρόγραμμα της ελληνικής προεδρίας στον τομέα της Απασχόλησης, κατά τη διάρκεια της Συνόδου του Συμβουλίου Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Καταναλωτών (EPSCO), που πραγματοποιήθηκε χθες στις Βρυξέλλες,  επισήμανε«Η προώθηση της απασχόλησης, και ιδίως της απασχόλησης των νέων, θα αποτελέσει την πρώτη προτεραιότητα και της ελληνικής προεδρίας».

Επιπλέον, όσον αφορά την προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ που αναλαμβάνει η Ελλάδα σε μια κρίσιμη και μεταβατική περίοδο, ο κ. Βρούτσης τόνισε ότι στο πλαίσιο της επιτυχούς διεξαγωγής του εξαμήνου, θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για την εμβάθυνση του πολιτικού διαλόγου για την κοινωνική διάσταση της ΟΝΕ. «Ο πολιτικός αυτός στόχος θεμελιώνεται, άλλωστε, και στην Κοινωνική Ρήτρα της Συνθήκης, σύμφωνα με την οποία το σύνολο της εφαρμοζόμενης ευρωπαϊκής πολιτικής θα πρέπει να αξιολογείται υπό το πρίσμα των κοινωνικών της επιπτώσεων» σημείωσε.

«Παράλληλα», συνέχισε ο υπουργός Εργασίας, «προτεραιότητα θα δοθεί σε δύο κατευθύνσεις: αφενός μεν την ανάπτυξη ισχυρών πυλώνων με γέφυρες μεταξύ του κόσμου της εκπαίδευσης και της εργασίας, και αφετέρου τη βελτίωση της σύζευξης προσφοράς και ζήτησης εργασίας, μέσω και της γεωγραφικής κινητικότητας».

Τέλος, σύμφωνα με τον κ. Βρούτση, η ενεργός εμπλοκή των κοινωνικών εταίρων και η ενδυνάμωση του κοινωνικού διαλόγου, αποτελεί για την ελληνική προεδρία αναγκαίο όρο επιτυχίας

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκε και η Πρόταση Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων. Οι εταίροι κατέληξαν σε συμφωνία, που εξασφαλίζει τόσο την ελευθερία στην άσκηση οικονομικών δραστηριοτήτων και στη διακρατική παροχή υπηρεσιών, όσο και το σεβασμό των κοινωνικών δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Βασικό θέμα της Ατζέντας της Συνόδου υπήρξε, επίσης, το θέμα της απασχόλησης των νέων, όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε Πρόταση Σύστασης του Συμβουλίου, σχετικά με ένα ποιοτικό πλαίσιο για τις περιόδους πρακτικής άσκησης, ενώ η συζήτηση εστίασε και στα εθνικά σχέδια υλοποίησης «εγγυήσεων για τη νεολαία».