Επιτυχημένη ήταν ηλεκτρονική δημοπρασία φυσικού αερίου – πουλήθηκε φθηνότερο αέριο στη βιομηχανία

0iimm

Επιτυχημένη ήταν η 5η ηλεκτρονική δημοπρασία φυσικού αερίου στην οποία συμμετείχαν τόσο ηλεκτροπαραγωγοί όσο και βιομηχανικοί καταναλωτές.

Η προσφερόμενη τιμή και το γεγονός ότι η ΔΕΠΑ ικανοποίησε το αίτημα που διατυπώθηκε από συμμετέχοντες να μη χρειαστεί η έκδοση νέας εγγυητικής επιστολής αλλά να επεκταθούν οι παλαιότερες, αύξησε τη συμμετοχή.

Πληροφορίες αναφέρουν, ότι από αυτούς που αγόρασαν μερίδια αερίου των 1299 MWh, ήταν η Αλουμίνιον της Ελλάδος, η Motor Oil Hellas, η υαλουργία Γιούλα, ο όμιλος Βιοχάλκο, και η Χαλυβουργία Ελλάδος (HLV).

Σύμφωνα με τη διακήρυξη της δημοπρασίας η τιμή διάθεσης των μεριδίων ήταν 55.934,37 δολάρια, που αντιστοιχούν σε 1.299.104 MWh, ή αλλιώς σε τιμή 43,056 δολάρια η μεγαβατώρα.

Η τιμή αυτή αντιπροσωπεύει το κόστος προμήθειας από το καλάθι εισαγωγών της ΔΕΠΑ, συν το διαχειριστικό κόστος, που αντιστοιχεί (όπως προκύπτει από τη τυπική δύναμη που είναι 11,16kWh/Nm3) αντιστοιχεί σε τιμή 480 δολάρια ανά χίλια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου.