Επιπλέον ληξιπρόθεσμες οφειλές 10,1 δισ. ευρώ δημιουργήθηκαν το 2013

17078574_13489388.limghandlerΣτα 304 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα έσοδα του Δημοσίου από τις ρυθμίσεις φορολογικών οφειλών στο διάστημα Ιουνίου 2013 – Ιανουαρίου 2014, με τη συμμετοχή των φορολογουμένων να είναι ισχνή.

Είναι χαρακτηριστικό ότι μόλις τρεις στους 100 φορολογουμένους με οφειλές προχώρησαν κατά το 2013 στη διευθέτηση των χρεών τους υπαγόμενοι στην «πάγια» ρύθμιση, ενώ στη ρύθμιση της «τελευταίας ευκαιρίας» μετείχαν μόλις επτά στους 100 οφειλέτες.

Σύμφωνα με στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, 2.653.032 φορολογούμενοι δημιούργησαν το διάστημα 1η Ιανουαρίου 2013 – 31 Ιανουαρίου 2014 επιπλέον ληξιπρόθεσμες οφειλές συνολικού ύψους 10,1 δισ. ευρώ!

Από αυτούς, υπάχθηκαν στην «πάγια» ρύθμιση μόλις 92.323 οφειλέτες ή ποσοστό 3,48% του συνόλου.

Στο διάστημα Ιουνίου 2013 – Ιανουαρίου 2014, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων εισέπραξε από αυτές τις ληξιπρόθεσμες οφειλές 304,7 εκατ. ευρώ.

Στη λεγόμενη ρύθμιση της «τελευταίας ευκαιρίας» για ληξιπρόθεσμα χρέη, τα οποία είχαν δημιουργηθεί μέχρι 31/12/2012, υπάχθηκαν 99.793 οφειλέτες ή το 7,83% του συνόλου των 1.274.481 οφειλετών.