ΕΟΠΥΥ: Πρόταση 12 σημείων για καλύτερη λειτουργία του οργανισμού απο τον Πρόεδρο, Δημήτρη Κοντό

28610

Για τη βελτίωση της λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ, ο πρόεδρος του Οργανισμού, Δημήτρης Κοντός, απηύθυνε πρόταση 12 σημείων:

 1. Λειτουργική ενοποίηση των δομών της πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) υπό ένα οργανωτικό σχήμα και υπό ένα προϋπολογισμό.
 2. Αναδιάρθρωση όλων των δομών στη βάση ενός εθνικού δικτύου ΠΦΥ, με κέντρο μία πλήρη μονάδα υγείας ανά καλλικρατικό δήμο.
 3. Όλοι οι ασφαλισμένοι να εγγράφονται σε ένα δίκτυο αναφοράς και σε ένα γιατρό αναφοράς. Γιατροί αναφοράς είναι οι οικογενειακοί γιατροί (παθολόγοι, γενικοί).
 4. Τα δίκτυα ΠΦΥ να χρηματοδοτούνται από κλειστό σφαιρικό προϋπολογισμό, ο οποίος θα διαμορφώνεται ανά Περιφερειακή Ενότητα (Π. Νομαρχία) στη βάση ιστορικών – απολογιστικών στοιχείων του επιδημιολογικού χάρτη.
 5. Όλοι οι ασφαλισμένοι να εφοδιάζονται με Κάρτα Υγείας, αναγκαία για το ‘ταξίδι’ μέσα στο σύστημα Υγείας.
 6. Τα παραπεμπτικά και οι συνταγές των γιατρών εκτός συστήματος να εκτελούνται μόνο μετά από έγκριση του δικτύου αναφοράς.
 7. Τα ιατρεία του δικτύου ΠΦΥ, όπως και οι ιδιωτικές δομές ΠΦΥ να πιστοποιούνται από τον ΕΟΠΥΥ με τους ιδίους όρους και προϋποθέσεις.
 8. Οι ασφαλισμένοι να ΄ταξιδεύουν’ στο σύστημα Υγείας με παραπομπή από τους οικογενειακούς γιατρούς και γιατρούς αναφοράς προς άλλες ειδικότητες ή νοσοκομεία ή συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους (με ελεύθερη επιλογή) και το αντίστροφο για τη διασφάλιση της συνέχειας της φροντίδας.
 9. Ο ΕΟΠΥΥ να διαχειρίζεται τον ενιαίο προϋπολογισμό της ΠΦΥ, να διασφαλίζει για το τμήμα του πληθυσμού που αντιμετωπίζει το κίνδυνο φτώχειας, υπηρεσίες στις δομές του σε μηδενικές τιμές και να αγοράζει με συμβόλαια – κατόπιν διαπραγμάτευσης – το υπόλοιπο μεγαλύτερο κομμάτι υπηρεσιών.
 10. Να διοικείται από αντιπροσωπευτικό διοικητικό συμβούλιο (κράτος, χρήστες θεσμικοί πάροχοι), πρόεδρο που να εγκρίνεται από την Βουλή και δύο εκτελεστικούς αντιπροέδρους που θα επιλέγονται με ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία.
 11. Να ενισχυθεί οργανωτικά εντός του ΕΟΠΥΥ η διάκριση των δύο κλάδων του (παροχή – αγορά) και να εισαχθούν νέοι θεσμοί, όπως η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης, η Επιτροπή Βέλτιστης Πρακτικής Κλινικού Ελέγχου, Σώμα Εμπειρογνωμόνων Υγείας (κατά το υπόδειγμα του ΣΟΕ).
 12. Η επιθεώρηση του ΕΟΠΥΥ να αναδιαρθρωθεί κατά το υπόδειγμα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, με ευέλικτο οργανόγραμμα, αυστηρές ποινές, ανεξαρτησία, αποφασιστικές αρμοδιότητες.