ΕΛΣΤΑΤ: Πτώση στον λιανικό κύκλο εργασιών τον Αύγουστο

MANIKA

Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο, χωρίς τα καύσιμα, κατά το μήνα Αύγουστο 2013, σημείωσε μείωση 9,5%, σε σύγκριση με το δείκτη του Αυγούστου 2012, έναντι μείωσης 8,1%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2012 προς το 2011.

Όπως αναφέρουν τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών, με τα καύσιμα, κατά το μήνα Αύγουστο 2013, σε σύγκριση με το δείκτη του Αυγούστου 2012, σημείωσε μείωση 8,9%, έναντι μείωσης 7,3%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2012 προς το 2011.

Επίσης, χωρίς τα καύσιμα, κατά το μήνα Αύγουστο 2013, ο Δείκτης Όγκου, σε σύγκριση με το δείκτη του Αυγούστου 2012, σημείωσε μείωση 9,1%, έναντι μείωσης 8,8%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2012 προς το 2011.

Παράλληλα, με τα καύσιμα, κατά το μήνα Αύγουστο 2013, ο Δείκτης Όγκου, σε σύγκριση με το δείκτη του Αυγούστου 2012, σημείωσε μείωση 7,8%, έναντι μείωσης 9,3%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2012 προς το 2011.