ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκε η ανεργία

15252249_12726720.limghandler

Το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας ανήλθε στο 27%, τον Ιούλιο του 2013 έναντι 25,0% τον Ιούλιο του 2012 και 27,5% τον Ιούνιο του 2013, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή.
Οι άνεργοι αυξήθηκαν κατά 126.451 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο του 2012 (+10,1%) και κατά 729 άτομα σε σχέση με τον Ιούνιο του 2013 (+0,1%) και ανήλθαν σε 1.374.054 άτομα.
Οι απασχολούμενοι μειώθηκαν κατά 136.714 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο του 2012 (-3,6%) και κατά 14.219 άτομα σε σχέση με τον Ιούνιο του 2013 (-0,4%) και διαμορφώθηκαν σε 3.610.549 άτομα.
Ταυτόχρονα, τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, αυξήθηκαν κατά 21.830 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο του 2012 (+0,7%) και κατά 7.863 άτομα σε σχέση με το Ιούνιο του 2013 (+0,2%) και διαμορφώθηκαν σε 3.375.636 άτομα.
Σταθερότητα παρατηρείται στο εκτιμώμενο εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τους τελευταίους τρεις μήνες, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.