Δημοσιεύονται οι πίνακες κατάταξης στο πλαίσιο της κινητικότητας

Ç ÔÑÁÐÅÆÁ ÅÐÅÍÄÕÓÅÙÍ-ÃÑÁÖÅÉÁ Τους επικαιροποιημένους τελικούς πίνακες κατάταξης υπαλλήλων των ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΕΑ, παρέλαβε το ΑΣΕΠ, από το κοινό Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο, στο πλαίσιο της διαδικασίας της κινητικότητας.

Οι πίνακες είναι κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, ανά κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα προσωπικού του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ και κατά σειρά βαθμολογίας, των κλάδων ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού και ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, του ΕΤΕΑ, ύστερα από την εξέταση υποβληθεισών αιτήσεων θεραπείας από τον εν λόγω ΤΕΥΣ, προκειμένου να τους αναρτήσει στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Οι νέοι τελικοί πίνακες κατάταξης, όπως εκδόθηκαν από το κοινό Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο των ως άνω φορέων, αναρτώνται και στην ιστοσελίδα του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, καθώς και στους οικείους πίνακες ανακοινώσεων των ΙΚΑ- ΕΤΑΜ και ΕΤΕ.

Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να δουν τους πίνακες στην επίσημη ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ.