Δήμος Γαλατσίου: Ομάδες ψυχολογικής στήριξης για ανέργους

kleisto

Η Κοινωνική Υπηρεσία του δήμου Γαλατσίου, γνωρίζοντας την άσχημη ψυχολογική κατάσταση πολλών πολιτών, κυρίως εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, διοργανώνει ομάδες ψυχολογικής υποστήριξης ανέργων.
Στόχος της ομάδας θα είναι το κάθε μέλος να δεχθεί και να προσφέρει υποστήριξη, να μιλήσει ειλικρινά και άμεσα για τα συναισθήματά του, να βελτιώσει τις διαπροσωπικές του σχέσεις και να ενισχύσει την αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμησή του.

Στις ομάδες μπορούν να συμμετέχουν άτομα από 18 έως κι 60 ετών, με την μόνη προϋπόθεση να διαθέτουν κάρτα ανεργίας.

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να απευθύνεται στην Κοινωνική Υπηρεσία του δήμου.