Δημοπρασία έντοκων γραμματίων

imerisia_LARGE_t_1061_434738701,625 δισ. ευρώ άντλησε η χώρα μας από τη δημοπρασία έντοκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας. Η μέση απόδοση παρέμεινε αμετάβλητη, στο 4,2%, όπως και στην προηγούμενη δημοπρασία.  Η προσφορά καλύφθηκε 1,70 φορές, από 1,71 φορές κατά την προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασία.