Χάθηκε οριστικά το 6μηνο στη Νομική

nomikiathinon

Στην απόφαση ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για να σωθεί το εξάμηνο κατέληξαν οι καθηγητές της Νομικής Σχολής του πανεπιστημίου Αθηνών που συνεδρίασαν σήμερα μυστικά, υπό τον φόβο της διακοπής της συνεδρίασης από φοιτητές ή της άσκησης οποιασδήποτε πίεσης.

Αποφάσισαν κατλα πλειοψηφία, οι καθηγητές του τμήματος, ότι προκειμένου να περισωθεί το κύρος της σχολής δεν μπορεί να θεωρηθεί εξάμηνο το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί έως την εξεταστική του Φεβρουαρίου.

Για το τυπικό της υπόθεσης, ώστε να τεθεί σε οριστική ισχύ η απόφαση των καθηγητών θα πρέπει να επικυρωθεί από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος. Σημειώνεται πάντως ότι η διοίκηση της Σχολής κατά πλειοψηφία αποφάσισε ότι ακόμη και αν δεν γίνει αποδεκτή η απόφασή της, το εξάμηνο και πάλι χάνεται.

Στη συνεδρίαση προτάθηκε να γίνουν τα δύο εξάμηνα μαζί συνεχόμενα και στη συνέχεια όλες οι εξετάσεις του έτους, κάτι που όμως τελικά καταψηφίστηκε από την πλειοψηφία.

Αντίθετα, η διοίκηση της σχολής αποφάσισε να μην ισχύσει η απώλεια του εξαμήνου για τους ξένους φοιτητές, που παρακολουθούν το πρόγραμμα Erasmus, για λόγους προστασίας του διεθνούς κύρους του ιδρύματος.

Υπενθυμίζεται ότι είναι η πρώτη φορά που χάνεται εξάμηνο στην ανώτατη εκπαίδευση.