Χ.Α: άρση αναστολής προσωρινής διαπραγμάτευσης ΒΑΛΚΑΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

index

Το Χρηματιστήριο Αθηνών, λαμβάνοντας υπόψη σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αποφάσισε την άρση της αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας ΒΑΛΚΑΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε., από σήμερα 27 Αυγούστου 2013, καθόσον η εταιρία προέβη στη σύνταξη και δημοσίευση της οικονομικής κατάστασης της περιόδου 1.1-31.3.2013 και πλέον εκλείπει ο λόγος θέσης των μετοχών της σε καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης.

Από την ίδια ημερομηνία οι μετοχές της εταιρίας θα διαπραγματεύονται στην Κύρια αγορά.