Απελευθέρωση τραυματισμένης χελώνας Caretta caretta στην παραλία Ρωμανού

kareta-kareta

Η σημασία του Κυπαρισσιακού Κόλπου και γενικότερα της Μεσσηνίας, για την φωλεοποίηση του απειλούμενου είδους Caretta caretta είναι ιδιαίτερη, αφού φιλοξενεί τη δεύτερη σημαντικότερη περιοχή ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας στη Μεσόγειο.
Μεταξύ του ποταμού Νέδα και του χωριού Καλό Νερό, γίνεται το 86% της φωλεοποίησης.
Η ελληνική δημόσια διοίκηση πρέπει να προβεί άμεσα στην κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης της περιοχής, το οποίο θα περιλαμβάνει αποτελεσματικά μέτρα προστασίας, καθώς, οι φωλιές στον πυρήνα του βιότοπου ξεπέρασαν τις 1.300.
Παρόλα αυτά, ο ΑΡΧΕΛΩΝ γιορτάζει τη Μεσσηνιακή πρωτιά με την απελευθέρωση της «Ιωάννας», μιας τραυματισμένης Caretta caretta που έπειτα από δυόμιση μήνες έγινε καλά, και καλεί όλους τους φίλους της φύσης να έρθουν για να δουν από κοντά την «Ιωάννα» να επιστρέφει στο απέραντο γαλάζιο, στην παραλία Ρωμανού (Γλυφαδάκι) στις «4 Θάλασσες».