Αντίστροφη μέτρηση για την ιδιωτικοποίηση της “μικρής ΔΕΗ”

dei

Το νομοσχέδιο για την πώληση του ΑΔΜΗΕ σηματοδοτεί την αντίστροφη μέτρηση για την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ. Η ΑΔΜΗΕ, η θυγατρική στα δίκτυα ηλεκτρισμού, με το 66%  περνά σε στρατηγικό επενδυτή και το 34% στο Δημόσιο.

Βάσει του νομοσχεδίου του ΥΠΕΚΑ, που δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση, προβλέπεται η πώληση του ΑΔΜΗΕ, ο οποίος διαχειρίζεται τα περίπου 11.100 χιλιόμετρα υπέργειων, υπόγειων και υποθαλάσσιων δικτύων πανελλαδικά που μεταφέρουν την ενέργεια από τις μονάδες παραγωγής της ΔΕΗ, πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέσα στο δεύτερο τρίμηνο του 2014.

Οι διαδικασίες ιδιωτικοποίησης της «μικρής ΔΕΗ» θα αρχίσουν κατευθείαν, της εταιρείας δηλαδή στην οποία θα εισφερθεί το 30% των μονάδων και του χαρτοφυλακίου της σημερινής επιχείρησης, ενώ η πορεία αποκρατικοποίησης της ΔΕΗ αναμένεται να ολοκληρωθεί σε τρίτη φάση με την πώληση σε στρατηγικό επενδυτή του 17% της μητρικής επιχείρησης.

Η ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ, που σήμερα ελέγχεται κατά 100% από τη ΔΕΗ, θα γίνει σε μία φάση. Το 66% θα πουληθεί σε στρατηγικό επενδυτή και το 34% στο Δημόσιο, που έτσι θα διατηρήσει την καταστατική μειοψηφία στον έλεγχο των δικτύων μεταφοράς. Ο έλεγχος επί του 34% θα ασκείται από διαφορετικό φορέα του Δημοσίου και όχι από τη ΔΕΗ ή θυγατρική της.

Επειδή το 34% της ΔΕΗ δεν μπορεί να αποκτηθεί από το Δημόσιο τόσο απλά, καθώς δεν υπάρχουν τα χρήματα, προβλέπεται ότι το ποσό εξαγοράς που θα κληθεί να καταβάλει θα συμψηφιστεί με μια σειρά οφειλές που έχει η ΔΕΗ προς αυτό (όπως οφειλόμενοι φόροι, τέλη κτλ.), συμπεριλαμβανόμενων και πιθανών μελλοντικών απαιτήσεων (π.χ., τέλος λιγνίτη).

Επειδή έχει εγκαταλειφθεί το αρχικό πλάνο που προέβλεπε πώληση σε πολλές φάσεις, το ΥΠΕΚΑ ευελπιστεί η πώληση του ΑΔΜΗΕ να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο ως τον προσεχή Ιούνιο.