Ανεξέλεγκτο το παγκάρι της Εκκλησίας από το ΣΔΟΕ

pagkari

Ανεξέλεγκτο είναι για το ΣΔΟΕ το ταμείο της εκκλησίας.  Παρ’όλο που έχουν γίνει καταγγελίες, όποια υπηρεσία και εάν δώσει εντολή ελέγχου, μόνο ο υπουργός μπορεί, με πολιτική απόφαση να δώσει εντολή για έλεγχο στα … ιερά οικονομικά.

Εξαιρούνται τα εκκλησιαστικά ιδρύματα με τροπολογία στο σύνολό τους από τον διαχειριστικό έλεγχο όλων των οικονομικών υπηρεσιών της χώρας.
Μάλιστα, διευκρινίζεται πως για να γίνει έλεγχος στα οικονομικά των εκκλησιών, χρειάζεται κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων.