Ανακοινώνεται ο αριθμός των εισακτέων σε ΑΕΙ και ΤΕΙ

C4ED88FEEDD81D1735EB9F045F9DCAF4Σήμερα μέσα στην μέρα αναμένεται να ανακοινωθεί από το υπουργείο Παιδείας οι θέσεις τω εισακτέων σε ΑΕΙ και ΤΕΙ όλης της χώρας και έπειτα να ξεκινήσει η γνωστή διαδικασία από τους μαθητές με την απόκτηση του απαραίτητου κωδικού τους και την συμπλήρωση του μηχανογραφικού τους δελτίου.

Όλοι οι υποψήφιοι είτε των Γενικών Λυκείων (90% και 10%) είτε των Επαγγελματικών Λυκείων (ομάδες Α΄ και Β΄) πρέπει να προσέλθουν στο Λύκειό τους για να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password).

Παράλληλα, όσοι από τους υποψηφίους εμπίπτουν σε κάποια ειδική περίπτωση (πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, κοινωνικά κριτήρια), πρέπει να προσκομίσουν στο Λύκειό τους τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να ελεγχθούν και να χαρακτηριστούν ως ειδική περίπτωση.