Αλλάζουν όλα στο μάθημα της Ιστορίας – “Κόφτης” στο… ‘21

Ριζικές αλλαγές στο μάθημα της Ιστορίας στην Δ’ Δημοτικού και την Α’ Λυκείου προτείνει το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Νέο γνωστικό αντικείμενο για τους μαθητές του δημοτικού και σύγχρονη ιστορία για εκείνους του Λυκείου.

Το ΙΕΠ προτείνει στην 4η δημοτικού, αντί για την ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας (η οποία μετατίθεται στην 5η τάξη), οι μαθητές να διδάσκονται οικογενειακή και τοπική ιστορία, ενώ όσον αφορά στην Επανάσταση του 1821 η πρόταση είναι να περιοριστεί η αναφορά στα στρατιωτικά γεγονότα και να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στα κοινωνικά ιστορικά γεγονότα. Οι αλλαγές στην Ιστορία της πρώτης τάξης του Λυκείου έχουν να κάνουν με την εισαγωγή των γεγονότων που αφορούν στον πόλεμο στη Γιουγκοσλαβία και την εισβολή στο Ιράκ και το Αφγανιστάν.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα του Ελεύθερου Τύπου, μεταξύ των βασικών αλλαγών για το μάθημα της Ιστορίας που προτείνει το Ινστιτούτο για τις τάξεις από την Γ’ Δημοτικού έως και την Α’ Λυκείου, είναι και να υπάρχουν περισσότερες πηγές και ψηφιακά εργαλεία. Ζητά δε περισσότερες διδακτικές ώρες για την Ιστορία, γιατί οι σημερινές δεν επαρκούν.

Οι μεγαλύτερες αλλαγές έρχονται στην Δ’ Δημοτικού και την Α’ Λυκείου. Το ΙΕΠ στο 50σέλιδο πόρισμά του, καταδικάζει τις επαναλήψεις ιστορικών κύκλων. Προτείνεται να εστιαστεί το διδακτικό ενδιαφέρον όχι στα στρατιωτικά γεγονότα αλλά περισσότερο στα κοινωνικά, όπως το προσφυγικό. Εμπλουτίζονται δε τα κεφάλαια της διεθνούς ιστορίας με γεγονότα όπως ο Ψυχρός Πόλεμος και η πτώση των κομμουνιστικών καθεστώτων.

Στην Δ’ Δημοτικού, μέχρι σήμερα οι μαθητές διδάσκονται από την αρχαία ελληνική Ιστορία, άνοδο της Ρώμης, Γεωμετρική Εποχή, Περσικούς Πολέμους, τον Χρυσό Αιώνα του Περικλή, τον Μέγα Αλέξανδρο. Με την πρόταση του ΙΕΠ όλα αυτά μετατίθενται στην Ιστορία της Ε’ τάξης και στη θέση τους μπαίνει η διδασκαλία της οικογενειακής, προφορικής, τοπικής ιστορίας που συνδέεται με το άμεσο οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον των μαθητών.

Οι μαθητές επανέρχονται στη «ροή» ιστορικών γεγονότων στην Ε’ τάξη, όπου ξεκινούν από την προϊστορία και διδάσκονται μέχρι και την οθωμανική κατάκτηση.

“Κόφτης” σε αναλυτική παρουσίαση των στρατιωτικών γεγονότων της Επανάστασης του 1821 προτείνεται για τη διδασκαλία της Ιστορίας της ΣΤ’ Δημοτικού. Το ΙΕΠ προτείνει να διδάσκονται οι μαθητές από το 15ο αιώνα έως και τη σύγχρονη εποχή (όπως συμβαίνει και σήμερα), όμως στη διδακτική ενότητα για την ελληνική επανάσταση προωθεί κυρίως τη διδασκαλία σε βασικά κοινωνικά χαρακτηριστικά της ελληνικής κοινωνίας όπως ο εκσυγχρονισμός και η εκβιομηχάνιση. Για τους πρωταγωνιστές της Επανάστασης προτείνει θεματικό φάκελο με θέμα: «Επώνυμοι και «ανώνυμοι» πρωταγωνιστές της Ελληνικής Επανάστασης. Η καθημερινή ζωή των επαναστατημένων. Συνήθειες και πρακτικές.

Στο Γυμνάσιο, προτείνεται να διδάσκεται Ιστορία από την προϊστορία μέχρι το τέλος του 19ου αιώνα, ενώ στο Λύκειο θα διδάσκεται η διεθνής και εθνική ιστορία. Στην Α’ Λυκείου, μέχρι σήμερα διδάσκεται η ιστορία του αρχαίου κόσμου. Η πρόταση του Ινστιτούτου είναι να διδάσκεται η σύγχρονη ιστορία, από το 1880 μέχρι και σήμερα και συγκεκριμένα από την εδραίωση του καπιταλισμού και τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο έως τον πόλεμο στη Γιουγκοσλαβία, την εισβολή στο Ιράκ αι το Αφγανιστάν μέχρι την ισλαμιστική τρομοκρατία.

Οι προτάσεις για τις βασικές αλλαγές

– Προτείνεται αύξηση κατά μία ώρα στη διδασκαλία Ιστορίας σε όλες τις τάξεις Γυμνασίου και Λυκείου (πλην της Γ’ Γυμνασίου), καθώς όπως αναφέρει το πόρισμα «οι δύο ώρες διδασκαλία δεν επαρκούν».

– Τέλος στην «επανάληψη» ιστορικών κύκλων, ειδικότερα η αρχαία, μεσαιωνική και νεότερη εποχή, η οποία, όπως σημειώνεται, διδάσκεται τρεις φορές, μία στο Δημοτικό, μία στο Γυμνάσιο και μία στο Λύκειο.

– Περιορισμός ιστορικών γεγονότων που αφορούν την πολιτική ιστορία που εστιάζει σε πολιτική, στρατιωτική και διπλωματική δράση των μεγάλων προσωπικοτήτων.

– Ενίσχυση της κοινωνικής και οικονομικής ιστορίας, ιστορία της τέχνης.

– Σύνδεση της διδασκαλίας με επίσκεψη σε μουσεία, ιστορικά μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους.

Πηγη newsit.gr