Αλλαγές στον Κανονισμό της Βουλής

boulh-mesa_425x

Την προσεχή Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου εισάγονται αλλαγές στο κοινοβουλευτικό μέρος του Κανονισμού της Βουλής, προς ψήφιση στην Ολομέλεια.

Οι διαβουλεύσεις ανάμεσα στα κόμματα βρίσκονται σε εξέλιξη, προκειμένου να προσαρμοστεί ο Κανονισμός της Βουλής στον νόμο για την αναστολή της χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων. Η προτεινόμενη αλλαγή δίνει τη δυνατότητα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας να αποφαίνεται αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις αναστολής κρατικής χρηματοδότησης κόμματος. Η πρόταση της Επιτροπής Θεσμών, εφόσον στη συνέχεια λαμβάνει την έγκριση της Ολομέλειας, θα διαβιβάζεται στο υπουργείο Εσωτερικών για την αναστολή της χρηματοδότησης.
Ειδική Μόνιμη Επιτροπή προτείνεται, η οποία θα παρακολουθεί τη συμμόρφωση της χώρας στις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Γίνεται λόγος για 21 μέλη και ο πρόεδρος της να είναι ο πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης και Δικαιοσύνης. Ανάμεσα στις προτάσεις είναι και η διεύρυνση του πεδίου αρμοδιότητας της επιτροπής που ασχολείται με την παρακολούθηση του σωφρονιστικού συστήματος