Αυξήθηκε το δημοσιονομικό ισοζύγιο της Κύπρου

images

Ενισχύονται οι προσδοκίες του υπουργείου Οικονομικών της Κύπρου, ότι οι δημοσιονομικοί στόχοι του προγράμματος στήριξης, θα επιτευχθούν χωρίς τη λήψη νέων μέτρων, αφού το επτάμηνο του 2013 παρουσιάστηκε σημαντική αύξηση στο δημοσιονομικό ισοζύγιο.

Τα στοιχεία του υπουργείου, παρουσιάζουν:
Έλλειμμα 357 εκατ. ευρώ ή 2,17% του ΑΕΠ έναντι ελλείμματος 615,3 εκατ. ευρώ πέρσι ή 3,44% του ΑΕΠ.

Τα δημόσια έσοδα αυξήθηκαν κατά 0,92% ή 32,3 εκατ. ευρώ.

Μείωση 157,7 εκατ. ευρώ σημειώθηκε στα φορολογικά έσοδα με τα 103,7 εκατ. ευρώ να προκύπτουν από τους έμμεσους φόρους και 64,6 εκατ. ευρώ από τις συνεισφορές Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Τα έσοδα από άμεσους φόρους αυξήθηκαν κατά 10,6 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα από ΦΠΑ μειώθηκαν κατά 53,2 εκατ. ευρώ και 1,6 εκατ. τα έσοδα από φόρο κατανάλωσης.

Στα μη φορολογικά έσοδα αντιθέτως, σημειώθηκε αύξηση 190 εκατ.

Οι δημόσιες δαπάνες μειώθηκαν τους πρώτους επτά μήνες του 2013 κατά 251,1 εκατ. ευρώ ή 6%.

Οι μισθοί και τα ημερομίσθια μειώθηκαν κατά 63,9 εκατ. ή 6,1%, στα 979,6 εκατ. από 1.043,5 εκατ. ευρώ.

Μείωση 25,8 εκατ. σημειώθηκε και στις δαπάνες για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών.

Το πρωτογενές πλεόνασμα, δηλαδή το πλεόνασμα χωρίς το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους, ανήλθε στα 74,1 εκατ. από έλλειμμα 159,1 εκατ. ευρώ πέρσι.