Αυθαίρετα: Σχεδόν 19.000 αιτήσεις σε 13 μέρες!

houses1992013

Κάθε ρεκόρ έσπασε η συμμετοχή των πολιτών στις διαδικασίες για την νομιμοποίηση των αυθαιρέτων που έχουν στην κατοχή τους, αφού μόνο τις πρώτες 13 μέρες λειτουργίας του ηλεκτρονικού συστήματος του ΤΕΕ υποβλήθηκαν συνολικά 18.694   αιτήσεις.
Δηλαδή τα έσοδα για το κράτος, αν οι αιτήσεις μεταφραστούν σε χρήμα, αντιστοιχούν σε ποσά που αγγίζουν τα 85 εκατομμύρια ευρώ.
Πάντως, από τις αιτήσεις που έχουν κατατεθεί 14.686 βρίσκονται στο στάδιο επεξεργασίας, 2.319 σε στάδιο αρχικής υποβολής, οι 851 σε προσωρινή υπαγωγή και 838 σε ολοκληρωμένη υπαγωγή.