Η 2η κλήρωση του EXTRA 5

100F1435D773C6C91567FE3E775E67F4Οι τυχεροί αριθμοί του EXTRA 5:

2, 6, 10, 30, 31