2,7 δισ. ευρώ το πρωτογενές πλεόνασμα στο 11μηνο

pleonasma

Ο προϋπολογισμός στο 11μηνο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2013 σημείωσε πρωτογενές πλεόνασμα 2,7 δισ. ευρώ ή 1,5% του ΑΕΠ. Το δημοσιονομικό έλλειμμα ανήλθε στα 1,4 δισ. ευρώ.

Τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 47.162 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 67 εκατ. ευρώ ή 0,1% έναντι του αναθεωρημένου στόχου .

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 42.738 εκατ. ευρώ, 57 εκατ. ευρώ ή 0,1% υψηλότερα έναντι των εκτιμήσεων πραγματοποιήσεων του 2013 .

Τα φορολογικά έσοδα διαμορφώθηκαν σε 39.498 εκατ. ευρώ και υστέρησαν οριακά κατά 43 εκατ. ευρώ ή -0,1% έναντι των εκτιμήσεων πραγματοποιήσεων του 2013.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 50,3 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1 δισ. ευρώ έναντι του αναθεωρημένου στόχου (51,3 δισ. ευρώ).

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 46,4 δισ. ευρώ και είναι μειωμένες έναντι του αναθεωρημένου στόχου κατά 745 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 523 εκατ. ευρώ έναντι του αναθεωρημένου στόχου (39,7 δισ. ευρώ).

Μειωμένες παρουσιάζονται οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012 κατά 8,6 δισ. ευρώ ή σε ποσοστό 15,7%. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση του συνόλου  των πρωτογενών δαπανών κατά 3,1 δισ. ευρώ ή ποσοστό 7,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012, καθώς και στη μείωση των τόκων κατά 5,5 δισ. ευρώ ή ποσοστό 48,1% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012.