1,625 δις. στα ταμεία του ΟΔΔΗΧ

bondsΤα 1,625 δις. φτάνουν τα έσοδα του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους μέσω δημοπρασίας εξάμηνων εντόκων γραμματίων.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε  διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους ενός 1,25 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ακόμα έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 375 εκατομμυρίων ευρώ.

Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 4.20%, με αποτέλεσμα να παραμείνει αμετάβλητη, σε σχέση με την προηγούμενη δημοπρασία στις 8 Μαΐου. Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 2,125 δισεκατομμυρίων ευρώ, πού υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσόν κατά 1,70 φορές.

Η πραγματοποίηση της δημοπρασίας έγινε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 14 Ιουνίου 2013.

Ακόμα σύμφωνα με τον  Κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 13 Ιουνίου 2013, στις 12 το μεσημέρι. Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.