Το παγκόσμιο χρέος εκτοξεύθηκε στα 226 τρισ δολάρια!

Η έρευνα από το Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών αναφέρει ότι ι παγκόσμιες αγορές ετοιμάζονται να πάρουν μέτρα για το φαινόμενο αυτό.

Το παγκόσμιο χρέος τώρα αντιστοιχεί στο 324% του παγκόσμιου ΑΕΠ.

Περίπου 1,7 τσισεκατομμύρια δολάρια πρέπει να αναχρηματοδοτηθούν ή να αποπληρωθούν από αναδυόμενες οικονομίες. Και μάλιστα, αν αυξηθούν τα επιτόκια και τα νομίσματα ενισχυθούν τότε το ποσό αυτό θα αυξηθεί.

Πηγή : newsit.gr