Τι συμβολίζουν οι κυλινδρικοί πύργοι στην ακτογραμμή της Χίου

Αν μπορούσες να κοιτάξεις από ψηλά την Χίο θα παρατηρούσες σε μεγάλο μέρος της ακτογραμμής της κάποιους κυλινδρικούς πύργους ο ένας σε απόσταση από τον άλλον. Θα σε παρέπεμπαν σίγουρα σε μια άλλη εποχή αλλά μπορεί να μην αναγνώριζες ακριβώς τη χρησιμότητά τους.

Πρόκειται για κατασκευές που έπαιξαν στρατηγικό ρόλο τα παλιότερα χρόνια. Γιατί; Επειδή αυτές οι βίγλες που έχει η Χίος, όπως λέγονται, της είναι μεσαιωνικές κατασκευές τοποθετημένες σε ακτές και ακρωτήρια με έναν βασικό σκοπό. Η παρατήρηση του πελάγους και η έγκαιρη ειδοποίηση των κατοίκων σε περίπτωση εχθρικής επιδρομής.

Βίγλες: Οι κυλινδρικοί πύργοι στην ακτογραμμή της Χίου

Όπως αναφέρει το exploringgreece.tv, η κάθε Βίγλα της Χίου κατασκευαζόταν ώστε να έχει κυλινδρικό κορμό, με κουλουροκωνική βάση και με συγκεκριμένη. Σκοπός ήταν να εξοστρακίζονται τα βλήματα. Επιπλέον με αυτό τον τρόπο αυξάνεται η βάση έδρασης, για λόγους ευστάθειας. Το ύψος του κάθε κυλίνδρου φτάνει τα δώδεκα μέτρα και μέση διάμετρος είναι τα 7,5 μέτρα. Στα 8 μέτρα ύψος κατασκεύαζαν ένα δωμάτιο για το βιγλάτορα ενώ από κάποιο άκρο ενός θόλου επιτρεπόταν η επικοινωνία μεταξύ του εσωτερικού χώρου και του δώματος της βίγλας. Οι τοίχοι των πύργων κατασκευάζονταν από πέτρες τις περιοχής οι οποίες συνδέονταν με πολύ ισχυρά υλικά.

Όσον αφορά τον τρόπο λειτουργίας των βιγλών ξένοι περιηγητές έχουν γράψει: «Δια να φυλάξουν δε τα δέντρα και τα χωριά έκτισαν πύργους εις τα πέριξ της νήσου, εις απόστασιν 3 ή 4 μιλίων απ΄αλλήλων. Έκαστον δε γειτονικόν χωρίον απέστελλεν εκεί δύο άνδρας δια να φυλάττουν και όταν έβλεπον λέμβους, πλοία ή γαλέρας, ηδοπύουν και απεσύροντο ή και ημύνοντο».

Μια Βίγλα από ψηλά…

Οι επιβλητικοί αυτοί κυλινδρικοί πύργου ήταν χτισμένοι σε μικρές αποστάσεις μεταξύ τους, σε οπτική επαφή η μία με την άλλη. Μάλιστα ήταν πιο πυκνά χτισμένες στις νότιες και δυτικές ακτές του νησιού καθώς προσφέρονταν για αποβάσεις πειρατών. Στην πραγματικότητα αποτελούσαν ένα ισχυρό παράκτιο δίκτυο παρατήρησης και μετάδοσης μηνυμάτων και κτίστηκαν μέσα στο πλαίσιο της αμυντικής οχύρωσης της Χίου από τους Γενουάτες. Λειτούργησαν ως τα μέσα του 18ου αιώνα, οπότε η πειρατεία άρχισε να εκλείπει.

Μια από τις καλά διατηρημένες βίγλες βρίσκεται στη δυτική πλευρά της Χίου περίπου 20 χιλιόμετρα μακριά από την πόλη.

www.newsbeast.gr