Τα τρία εναλλακτικά σενάρια της κυβέρνησης για το «τσεκούρι» στις συντάξεις – Ποιοι χάνουν περισσότερο και ποιοι λιγότερο

«Δίνει και παίρνει» τον τελευταίο καιρό το ερώτημα και οι τοποθετήσεις επί των τοποθετήσεων για το εάν τελικά θα εφαρμοστεί το ήδη συμφωνημένο μέτρο της περικοπής των συντάξεων.

Ωστόσο, σύμφωνα και με το ρεπορτάζ τους «Ελεύθερου Τύπου της Κυριακής», η κυβέρνηση έχει στο «τραπέζι» τρία εναλλακτικά σενάρια, σε περίπτωση που δεν ακυρωθεί τελικά η περικοπή.

Τα σενάρια αυτά -εκτός από αυτό που επιδιώκει η κυβέρνηση με την ακύρωση- περιλαμβάνουν και μια μικρότερη μείωση, στο 9% αντί 18% ή και μια περικοπή στο 5% αν δεν ευοδωθεί η ακύρωση των μειώσεων. Το σενάριο για μείωση ως 9% αντί ως 18% είναι ένα από τα πιθανότερα, σύμφωνα με πληροφορίες από αρμόδια στελέχη, που εκτιμούν από την πορεία των συζητήσεων ότι «αν δεν υπάρξει ακύρωση, θα πάμε σε μειώσεις πολύ κάτω από 18%».

Πάντως το ότι οι συνταξιούχοι θα δουν μειώσεις από το 2019 είναι σχεδόν βέβαιο, και αν καταργηθεί πλήρως το εναπομείναν ποσό της προσωπικής διαφοράς που παίρνουν, τότε οι περικοπές θα ξεπερνούν το 20%. Για τους παλαιούς οι μειώσεις μπορεί να κλειδώσουν σε μικρότερα ποσοστά, 9% ή 5% (βάσει εκτιμήσεων), αν δεν πετύχει ο στόχος της κυβέρνησης περί ακύρωσης του μέτρου.

Η αναστολή των περικοπών αποτελεί ακόμη ένα πιθανό σενάριο ώστε να αποφύγει η κυβέρνηση λόγω εκλογών την «καυτή πατάτα» για 3 ή 6 μήνες από την αρχή του 2019.

Επανυπολογισμός

Ανεξάρτητα από το αν θα γίνουν οι μειώσεις ως 18%, 9%, 5% ή και καθόλου, εκείνο που δεν ακυρώνεται είναι ο επανυπολογισμός των συντάξεων. Αυτό έχει ήδη τελειώσει και δεν το συζητά ούτε η κυβέρνηση. Στην πράξη, οι συντάξεις που έχουν επανυπολογιστεί θα έχουν τις προσωπικές διαφορές, οι οποίες, ανάλογα με τις τελικές αποφάσεις, μπορεί να περικοπούν ή να διατηρηθούν μέχρι νεωτέρας.

Για το ΙΚΑ

– Συνταξιούχος που παίρνει σήμερα 487 ευρώ έχει μετά τον επανυπολογισμό νέα σύνταξη στα 454 ευρώ με μείωση 7%. Με περικοπή 9% θα μείνει στα 454 ευρώ ενώ με περικοπή 5% η σύνταξη θα πάει στα 463 ευρώ.

-Συνταξιούχος που παίρνει σήμερα 733 ευρώ έχει μετά τον επανυπολογισμό νέα σύνταξη στα 648 ευρώ, με μείωση 11,6%. Με περικοπή 9% θα πάρει 667 ευρώ, ενώ με μείωση 5% θα έχει 696 ευρώ αντί για 733 ευρώ σήμερα.

-Συνταξιούχος που παίρνει σήμερα 1.142 ευρώ έχει μετά τον επανυπολογισμό νέα σύνταξη στα 949 ευρώ, με μείωση 17,6%. Με περικοπή 9% θα πάρει 1.039 ευρώ ενώ με μείωση 5% θα έχει 1.085 ευρώ αντί για 1.142 ευρώ σήμερα.

Για το Δημόσιο

-Συνταξιούχος που παίρνει σήμερα 1.080 ευρώ (καθαρά) έχει μετά τον επανυπολογισμό νέα σύνταξη στα 938 ευρώ με μείωση 13,1%. Με περικοπή 9% θα πάρει 982,8 ευρώ με μείωση 5% θα έχει 1.026 ευρώ.

-Συνταξιούχος ειδικού μισθολογίου (καθηγητής ΤΕΙ) που παίρνει σήμερα 1.365 ευρώ (καθαρά) έχει μετά τον επανυπολογισμό νέα σύνταξη στα 1.088 ευρώ, με μείωση 20,3%. Με περικοπή 18% θα πάρει 1.119,3 ευρώ με σενάριο μείωσης 9% θα πάρει 1.242 ευρώ και με σενάριο μείωσης 5% θα έχει 1.297 ευρώ,

Στους παρακάτω πίνακες φαίνεται το τι σημαίνουν για τους συνταξιούχους τα σενάρια αυτά των περικοπών.

ΔΗΜΟΣΙΟ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Π.Ε.
Χρόνια ασφάλισης Σύνταξη σήμερα Επανυπολογισμός σύνταξης Προσωπική Διαφορά Σενάριο Α’ (-18%) Σενάριο Β’ (-9%) Σενάριο Γ’ (-5%)
40 1.085 1.038 47€ (4,3%) 1.038 1.038 1.038
37 1.080 938 142€ (13,1%) 938 982,8 1.026
35 (ειδικά μισθολόγια) 1.365 1.088 277€ (20,3%) 1.119,3 1.242 1.297
32 953 809 144€ (15,1) 809 867 905
ΔΗΜΟΣΙΟ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Τ.Ε.
Χρόνια ασφάλισης Σύνταξη σήμερα Επανυπολογισμός σύνταξης Προσωπική Διαφορά Σενάριο Α’ (-18%) Σενάριο Β’ (-9%) Σενάριο Γ’ (-5%)
40 1.118 911 207€ (18,5%) 917 1.017 1.062
37 1.076 866 210€ (19,5%) 882 979 1.022
36 1.060 845 215€ (20,3%) 869 965 1.007
33 966 790 176€ (18,2%) 792 879 918
ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΠΑΛΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ – ΣΕΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΚΑ
Χρόνια ασφάλισης Συντάξιμος μισθός Σύνταξη σήμερα Σύνταξη με επανυπολογισμό Προσωπική διαφορά με επανυπολογισμό Σενάριο Α’ (-18%) Σενάριο Β’ (-9%) Σενάριο Γ’ (-5%)
17 700 487 454 33€ (7%) 454 454 463
19 830 480 336 145€ (30%) 394 437 456
20 1.011 527 429 98€ (18,7%) 432 480 501
25 1.278 733 648 85€ (11,6%) 648 667 696
30 2.374 1.142 949 193€ (17%) 949 1.039 1.085
35 2.198 1.344 1.127 217€ (16,1%) 1.127 1.223 1.277
40 1.278 1.018 875 143€ (14%) 875 926 967
ΟΙ ΝΕΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΜΕ ΜΟΝΙΜΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ (ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ 13/5/2016)
Κατηγορία/Ταμείο Χρόνια ασφάλισης Συντάξιμες αποδοχές Σύνταξη προ ν. Κατρούγκαλου Σύνταξη με ν. Κατρούγκαλου Προσωπική διαφορά νέας με παλιά σύνταξη Αρχική μείωση Τελική μείωση Τελική σύνταξη
Δημόσιο – γήρατος (Καθηγητής ΑΕΙ) 34,11 μήνες 3.137 1.631 1.530 101 -6,2% -101€ 1.530
Δημόσιο – γήρατος (Π.Ε) 37,4 μήνες 1.912 1.232 1.005 227 -18,4% -227€ 1.005
ΙΚΑ – γήρατος 31,7 μήνες 1.766 1.146 811 335 -29,2% -224€ 922
ΟΑΕΕ – ΤΕΒΕ – γήρατος 41,8 μήνες ** 1.335 1.087 248 -18,6% -248€ 1.087

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
(*)
 Όταν η μείωση είναι πάνω από 20% (π.χ. 29%) διατηρείται μέρος της προσωπικής διαφοράς (1/2, 1/3, ή 1/4) και η τελική περικοπή είναι μικρότερη σε σχέση με την αρχική
(**) ΟΑΕΕ – ΤΕΒΕ: Οι αποδοχές βγαίνουν βάσει των κατηγοριών ασφάλισης από το 2002 μέχρι το έτος συνταξιοδότησης

Πηγή : newsit.gr