Σήμερα η έκθεση του ΔΝΤ για το ελληνικό χρέος

Σε αυτή σημειώνεται, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ότι ναι μεν έχουν γίνει βήματα προς τη βραχυπρόθεσμη βιωσιμότητα του χρέους, αλλά δεν εξασφαλίζεται η μακροπρόθεσμη. Επίσης κάποιοι από το Ταμείο εξέφρασαν αμφιβολίες για την επίτευξη των πλεονασμάτων.

Ήδη από τις 29 Ιουνίου, οπότε παρουσιάστηκαν τα προκαταρκτικά ευρήματα της εν λόγω έκθεσης, το ΔΝΤ είχε τονίσει ότι οι σημαντικές παρακαταθήκες της κρίσης και μια ατζέντα ανεκπλήρωτων μεταρρυθμίσεων εμποδίζουν την ταχύτερη ανάπτυξη της Ελλάδας, ενώ οι στόχοι των υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων περιορίζουν τις επιλογές πολιτικής.

Στη βάση αυτή το ΔΝΤ έχει υπογραμμίσει ότι η ενίσχυση της ανάπτυξης και του επιπέδου διαβίωσης θα εξαρτηθεί από τη βελτίωση του δημοσιονομικού μίγματος πολιτικής, από την επιδιόρθωση των οικονομικών ισολογισμών στον χρηματοπιστωτικό τομέα, από την περαιτέρω απελευθέρωση των αγορών προϊόντων και υπηρεσιών και από την ενδυνάμωση της αποδοτικότητας και της διακυβέρνησης στον δημόσιο τομέα.

Αν και η ανάλυση βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους που θα δημοσιοποιήσει το ΔΝΤ αύριο θα είναι αναλυτική, ήδη το Ταμείο έχει δηλώσει ότι η ελάφρυνση χρέους η οποία συμφωνήθηκε πρόσφατα με τους Ευρωπαίους έχει βελτιώσει σε σημαντικό βαθμό τη βιωσιμότητα του χρέους μεσοπρόθεσμα, αλλά οι περισσότερο μακροπρόθεσμες προοπτικές παραμένουν αβέβαιες.

Ναι μεν το ΔΝΤ αναγνωρίζει πως η επέκταση των ωριμάνσεων κατά 10 χρόνια και άλλα μέτρα για την ελάφρυνση του χρέους, σε συνδυασμό με ένα μεγάλο μαξιλάρι ρευστότητας, θα εξασφαλίσουν μια σταθερή μείωση στο χρέος και τις ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες ως ποσοστό του ΑΕΠ μεσοπρόθεσμα, ωστόσο ανησυχεί ότι αυτή η βελτίωση στους δείκτες του χρέους μπορεί να διατηρηθεί περισσότερο μακροπρόθεσμα μόνο υπό φαινομενικά πολύ φιλόδοξες παραδοχές αναφορικά με την αύξηση του ΑΕΠ και την ικανότητα της Ελλάδας να επιτύχει υψηλά πρωτογενή δημοσιονομικά πλεονάσματα.

Με απλά λόγια, το γεγονός αυτό υποδεικνύει ότι θα ήταν δύσκολο να διατηρηθεί η πρόσβαση στις αγορές περισσότερο μακροπρόθεσμα χωρίς περαιτέρω ελάφρυνση του χρέους. Υπό αυτό το πρίσμα, το ΔΝΤ πιστεύει ότι είναι κρίσιμης σημασίας οποιαδήποτε τέτοια πρόσθετη ελάφρυνση να στηρίζεται σε ρεαλιστικές παραδοχές, ιδιαίτερα σχετικά με την ικανότητα της Ελλάδας να διατηρεί ιδιαίτερα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα.

Να σημειωθεί επίσης ότι κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αναγνωρίστηκε από όλες τις πλευρές ότι η Ελλάδα έχει πετύχει σημαντικά αποτελέσματα. Υπογραμμίστηκε, ωστόσο, ότι είναι κρίσιμο να μην υπάρξει εφησυχασμός και ότι είναι απαραίτητο η Ελλάδα να συνεχίσει τη μεταρρυθμιστική προσπάθεια και να υλοποιήσει τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει προκειμένου να μην πάνε χαμένες οι θυσίες που έχει καταβάλει η χώρα.

Τα κόκκινα δάνεια ήταν ένα άλλο βασικό ζήτημα που εξετάστηκε στη συνεδρίαση, καθώς επισημάνθηκε ότι πρέπει να ρυθμιστεί η κατάσταση όσο το δυνατόν πιο γρήγορα προκειμένου οι τράπεζες να είναι σε θέση να συμβάλουν στην ανάκαμψη της οικονομίας μέσω της παροχής νέων δανείων.

Τέλος, για τα πρωτογενή πλεονάσματα καταγράφηκαν αρκετές απόψεις και ορισμένοι από τους συμμετέχοντες εξέφρασαν αμφιβολίες για τους υψηλούς στόχους που έχουν τεθεί. Κοινό τόπο για το συγκεκριμένο θέμα αποτέλεσε η ανάγκη να βρεθεί η χρυσή πολιτική τομή που θα επιτρέπει την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων, χωρίς, ωστόσο, να υπονομεύει τις προοπτικές της ανάπτυξης και να οδηγεί στη περαιτέρω διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων.

Πηγή : newsit.gr