Οι γονείς με παιδιά δικαιούνται επιπλέον Κοινωνικό Μέρισμα

Και στην περίπτωση των γονέων για το Κοινωνικό Μέρισμα λαμβάνεται υπόψη το τεκμαρτό εισόδημα και υπάρχουν περιορισμοί που αφορούν τόσο στην ακίνητη περιουσία όσο και στις καταθέσεις που μπορεί να υπάρχουν σε τραπεζικούς λογαριασμούς.

Στην περίπτωση που κάποιο από τα παιδιά είναι ενήλικο τότε θεωρείται φιλοξενούμενος.

Τα κριτήρια για γονείς με ένα παιδί

Ετήσιο τεκμαρτο εισόδημα Ποσό κοινωνικού μερίσματος
 Έως 5.250  787,5 ευρώ
 Από 5.251 ως 10.500  612,5 ευρώ
 Από 10.501 ως 15.750  437,5 ευρώ
 Κριτήριο ακίνητης περιουσίας  150.000 ευρώ
 Κριτήριο καταθέσεων  15.750 ευρώ

Τα κριτήρια για γονείς με δύο παιδιά

Ετήσιο τεκμαρτο εισόδημα Ποσό κοινωνικού μερίσματος
 Έως 6.000 ευρώ  900 ευρώ
 Από 6.001 ως 12.000 ευρώ  700 ευρώ
 Από 12.001 ως 18.000 ευρώ  500 ευρώ
 Κριτήριο ακίνητης περιουσίας  165.000 ευρώ
 Κριτήριο καταθέσεων 18.000 ευρώ

Τα κριτήρια για γονείς με τρία παιδιά

Ετήσιο τεκμαρτο εισόδημα Ποσό κοινωνικού μερίσματος
 Έως 6.750 ευρώ  1.012,5 ευρώ
 Από 6.751 ως 13.500 ευρώ  787,5 ευρώ
 Από 13.501 ευρώ ως 20.250 ευρώ  562,5 ευρώ
  Κριτήριο ακίνητης περιουσίας  180.000 ευρώ
  Κριτήριο καταθέσεων  20.250 ευρώ

Τα κριτήρια για γονείς με τέσσερα παιδιά

Ετήσιο τεκμαρτο εισόδημα Ποσό κοινωνικού μερίσματος
 Έως 7.500 ευρώ  1.125,5 ευρώ
 Από 7.501 ως 15.000 ευρώ  875,5 ευρώ
 Από 15.001 ως 22,500 ευρώ  625,5 ευρώ
 Κριτήριο ακίνητης περιουσίας  180.000 ευρώ
 Κριτήριο καταθέσεων  22.500 ευρώ
Πηγή : newsit.gr