Και ο Άγιος φοβέρα θέλει – Πάνω από μισό εκατομμύριο δήλωσαν χρήματα που είχαν … ξεχάσει

Συγκεκριμένα 507.677 έσπευσαν να υπαχθούν στην ρύθμιση της οικειοθελούς αποκάλυψης εισοδημάτων πριν τους εντοπίσουν οι φοροελεγκτές και τους επιβάλλουν φόρους και πρόστιμα που θα μπορούσαν να φθάσουν ακόμη και το 120% των αδήλωτων κεφαλαίων. Συνολικά αποκάλυψαν εισοδήματα που υπερβαίνουν τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ.

Ο φόρος που τους βεβαιώθηκε προσεγγίζει τα 800 εκατ. ευρώ ή για την ακρίβεια 795,32 εκατ. ευρώ (1.567 ευρώ κατά μέσο όρο ο καθένας). Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι 231,3 εκατ. ευρώ πληρώθηκαν εφάπαξ και τα υπόλοιπα ποσά πληρώνονται σε δόσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων:

– 36.522 φορολογούμενοι προσήλθαν στην εφορία τους μετά από πρόσκληση που έλαβαν στο πλαίσιο ελέγχου που είχε ξεκινήσει για αυτούς και εντάχθηκαν στην ευνοϊκή ρύθμιση. Κατάφεραν έτσι να μειώσουν τους πρόσθετους φόρους και τα σχετικά πρόστιμα. Το ποσό που τους βεβαιώθηκε ανήλθε στα 377,44 εκατ. ευρώ και έχουν ήδη πληρώσει 183,04 εκατ. ευρώ.

– 471.155 φορολογούμενοι παρουσιάστηκαν πραγματικά οικειοθελώς για να διορθώσουν λάθη και παραλείψεις του παρελθόντος στις φορολογικές τους δηλώσεις ή να υποβάλουν συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών ακόμη και να διορθώσουν τα στοιχεία των ακινήτων τους στο έντυπο Ε9. Οι περισσότερες από τις δηλώσεις που υποβλήθηκαν ήταν πληροφοριακού χαρακτήρα και οι φορολογούμενοι γλίτωσαν το πρόστιμο των 100 ευρώ που θα πλήρωναν για κάθε αλλαγή και υποβολή τροποποιητικής δήλωσης. Σε αυτούς βεβαιώθηκαν 417,8 εκατ. ευρώ ή 887 ευρώ κατά μέσο όρο στον καθένα. Ήδη έχουν πληρώσει τα 79,18 εκατ. ευρώ ενώ.

– Από τη ρύθμιση το δημόσιο έχει εισπράξει 262,22 εκατ. ευρώ.

– Οι περισσότεροι φορολογούμενοι που έκαναν χρήση των ευνοϊκών διατάξεων πλήρωσε εφάπαξ το ποσό που τους αναλογεί και συγκεκριμένα κατέβαλαν το 88,2% του εισπραχθέντος ποσού δηλαδή 231,3 εκατ. ευρώ. Από την ανάλυση των στοιχείων προκύπτουν τα εξής.

Τα εισοδήματα που αποκαλύφθηκαν προέρχονται:

– από φόρο εισοδήματος συνολικού ύψους 4,05 δισ. ευρώ.

– από τη μη απόδοση ΦΠΑ ύψους 383,04 εκατ. ευρώ.

– από φόρους ακινήτων 2,768 δις. ευρώ

– από δασμούς 1,467 δισ. ευρώ και

ε) από διάφορους άλλους φόρους 1,156 δις. ευρώ

Από το συνολικό ποσό των εσόδων (262,2 εκατ. ευρώ) οι πληρωμές έγιναν ως εξής:

-26,4 εκατ. ευρώ σε δόσεις

-231,3 εκατ. ευρώ εφάπαξ πληρωμή

-4,5 εκατ. ευρώ με άλλους τρόπους

Πηγή : newsit.gr