Αυτά αλλάζουν στις φυλακές με τον νέο Σωφρονιστικό Κώδικα – Τι προβλέπεται για τις άδειες και τα επισκεπτήρια

Αναλυτικότερα, ο νέος Σωφρονιστικός Κώδικας καθορίζει τους κανόνες και τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες οι κρατούμενοι θα μένουν μέσα στις φυλακές.

Συγκεκριμένα, με την είσοδο στην φυλακή ο κρατούμενος επί 7 ημέρες θα ενημερώνεται για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του και θα προσαρμόζεται στα δεδομένα εντός του καταστήματος κράτησης.

4 τ.μ στον καθένα

Επίσης, προβλέπεται ότι σε κάθε κρατούμενο (είτε σε χώρο ατομικής κράτησης είτε σε χώρο ομαδικής κράτησης), διατίθεται υποχρεωτικά επιφάνεια τουλάχιστον 4 τ.μ., χωρίς σε αυτήν να υπολογίζεται ο χώρος της τουαλέτας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η επιφάνεια αυτή μπορεί να περιορίζεται στα 3 τ.μ. ανά κρατούμενο για διάστημα που δεν υπερβαίνει τις 10 ημέρες τον μήνα.

Τι αλλάζει με τα επισκεπτήρια

Άλλο κεφάλαιο του νέου κώδικα, προβλέπει τον τρόπο επικοινωνίας των κρατουμένων, δημιουργώντας την πρόβλεψη για τέσσερα διαφορετικά είδη επισκεπτηρίων (κλειστών, ειδικών, ανοικτών και ελεύθερων), ανάλογα με την ιδιότητα και τη σχέση των επισκεπτών με τους κρατουμένους.

Ειδικότερα, τα επισκεπτήρια μεταξύ των συζύγων ή συντρόφων με σύμφωνο συμβίωσης, διαχωρίζονται από τα επισκεπτήρια μεταξύ των συγγενών πρώτου βαθμού.

Επίσης, ο κύκλος των επισκεπτών που δικαιούνται να δέχονται οι κρατούμενοι διευρύνεται σε όλους τους συγγενείς και διευκολύνεται η χορήγηση αδειών επίσκεψης σε άλλα, μη συγγενικά πρόσωπα, ενώ προβλέπεται και η επικοινωνία με τηλεδιάσκεψη, όταν δεν είναι εφικτή η εκ του σύνεγγυς επαφή.

Πως θα χορηγούνται οι άδειες

Παράλληλα, ο νέος κώδικας προβλέπει ότι η χορήγηση των τακτικών αδειών των κρατουμένων θα γίνεται βάσει του ισχύοντος συστήματος, ενώ επιπρόσθετα τίθενται και κριτήρια, τα οποία είναι η συμμετοχή του κρατουμένου σε κάθε είδους οργανωμένες δραστηριότητες και προγράμματα δημιουργικής αξιοποίησης του χρόνου κράτησης και η μη τέλεση πειθαρχικών παραπτωμάτων.

Εξάλλου, θα δίνονται έκτακτες άδειες για θετικά γεγονότα της ζωής του κρατούμενου οι οποίες θα είναι διάρκειας 72 ωρών.

Σύμφωνα με το νέο κώδικα, η εργασία εντός της φυλακής, η οποία προσμετρείται ευνοϊκά για τους κρατούμενους (ευεργετικός υπολογισμός), διαχωρίζεται σε κύριες ή βοηθητικές εργασίες και υπηρεσίες, ενώ προβλέπεται η αξίωση των κρατουμένων για αποζημίωσή τους από το Κράτος σε περίπτωση μη τήρησης των νόμιμων προδιαγραφών κράτησης ως προς τον διαθέσιμο προσωπικό χώρο, σε συνδυασμό με τις λοιπές συνθήκες διαβίωσης.

Πηγή : newsit.gr