Τον Μάιο η απόφαση για τον Άρη

arisΗ αίτησης υπαγωγής του Άρη στο άρθρο 99, στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης εκδικάστηκε σήμερα το πρωί. Η διαδικασία κράτησε περίπου 2,5 ώρες και πλέον αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου
για το αν θα μπει ή όχι η ΠΑΕ της Θεσσαλονίκης στο άρθρο 99 του προπτωχευτικού κώδικα, η οποία αναμένεται να εκδοθεί στα μέσα Μαΐου.
Στη διάρκεια της εκδίκασης της προσφυγής υπήρξαν εντάσεις και αντιπαραθέσεις μεταξύ των διαδίκων και των νομικών τους εκπροσώπων, κυρίως μεταξύ του νομικού της ΠΑΕ Άρης κ. Αργυριάδη και του νομικού εκπροσώπου του ποδοσφαιριστή Μιχάλη Σηφάκη. Εκ μέρους του Άρη, κατέθεσε και ο πρώην πρόεδρος της προσωρινής διοίκησης της ΠΑΕ, Γιάννης Ψηφίδης.