Θήβα: Προσλήψεις 29 ατόμων ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο

Οι προσλήψεις για την κάλυψη κενών θέσεων αφορούν σε τακτικό προσωπικό κατηγοριών Δ.Ε. και Υ.Ε., ανταποδοτικού χαρακτήρα, για την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών διαφόρων υπηρεσιών και κυρίως της καθαριότητας του Δήμου Θηβαίων.

Αναλυτικά οι θέσεις

α/α (κατά σειρά προτεραιότητας)

Κλάδος

Αριθμός κενών θέσεων

Αριθμός αιτούμενων θέσεων

1

ΥΕ εργατών Καθαριότητας (Συνοδοί απορριμματοφόρων)

18

10

2

ΔΕ Χειριστών Σαρώθρων

1

1

3

ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων Καθαριότητας

4

2

4

ΔΕ εποπτών Καθαριότητας

1

1

5

ΔΕ Ηλεκτρολόγων

1

1

6

ΔΕ τεχνιτών Υδραυλικών

2

1

7

ΥΕ εργατών Καθαριότητας (Συνοδοί απορριμματοφόρων)

18

4

8

ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων Καθαριότητας

4

2

9

ΔΕ τεχνιτών Υδραυλικών

2

1

10

ΥΕ εργατών Καθαριότητας (Συνοδοί απορριμματοφόρων)

18

4

11

ΥΕ Φυλάκων Κοιμητηρίων

1

1

12

ΥΕ Επιστατών καθαριότητας

1

1

Σύνολο

29

29

Πηγή : newsit.gr