Τέλη κυκλοφορίας μέσω taxisnet

Από την ερχόμενη εβδομάδα ξεκινά η διάθεση των τελών κυκλοφορίας μέσω του Taxisnet, όπως έγινε γνωστό από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.

Οι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών θα μπορούν να εκτυπώνουν τα σήματα, τα οποία θα αντικαταστήσουν τα έντυπα αυτοκόλλητα.

Τα τέλη θα βεβαιώνονται στο όνομα του ιδιοκτήτη του οχήματος, όπως αυτό εμφανίζεται στη βάση δεδομένων για τα οχήματα του Taxisnet.

Εφόσον δεν εξοφληθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου θα επιβάλλεται πρόστιμο στο διπλάσιο της αξίας του τέλους.

Το συνολικό ποσό των τελών κυκλοφορίας που προσδοκά να εισπράξει φέτος το Δημόσιο αγγίζει το 1 δισ. ευρώ.