Στο Μέγαρο Μαξίμου ο Στουρνάρας

ÓÕÓÊÅØÇ ÐÏËÉÔÉÊÙÍ ÁÑ×ÇÃÙÍ // ÅÎÏÄÏÓ ÔÙÍ ÐÏËÉÔÉÊÙÍ ÁÑ×ÇÃÙÍ ÐÏÕ ÓÔÇÑÉÆÏÕÍ ÔÇÍ ÊÕÂÅÑÍÇÓÇ ÊÁÉ ÔÏÕ ÕÐÏÕÑÃÏÕ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÁÐÏ ÔÏ ÌÅÃÁÑÏ ÌÁÎÉÌÏÕ (ICON PRESS / ËÉÁÊÏÓ ÃÉÁÍÍÇÓ)Στο Μέγαρο Μαξίμου μετέβη ο υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας, προκειμένου να ενημερώσει τον πρωθυπουργό για τις εξελίξεις μετά την ανακοίνωση της Eurostat για το έλλειμμα.

Νωρίτερα σήμερα η ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία ανακοίνωσε ότι το έλλειμμα Γενικής Κυβέρνησης διαμορφώθηκε στα 23,109 δισ. ευρώ, κάτι που οδηγεί σε πρωτογενές πλεόνασμα -με βάση τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Αρχής- ύψους 3,4 δισ. ευρώ.

Η Eurostat ανακοίνωσε τα στοιχεία που έστειλε στις 14 Απριλίου η ΕΛΣΤΑΤ στις Βρυξέλλες