Ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων ωφειλών

Η ημερομηνία λήξης των ρυθμίσεων των ληξιπρόθεσμων ωφειλών είναι η 31η Μαίου. Μέχρι τότε οι ωφειλέτες του δημοσίου θα μπορούν να ρυθμίσουν με ευνοικούς όρους τις ωφειλές τους.

Μπαίνοντας στη σχετική ρύθμιση που αφορά χρέη μέχρι και την 29η Φεβρουαρίου του 2012- έως 10.000 ευρώ για φυσικά πρόσωπα και 75.000 για νομικά- παγώνουν οι διαδικασίες κατάσχεσης και οι ωφειλέτες θα μπορέσουν να αποπληρώσουν σιγά τα όσα χρωστάνε με δόσεις όχι μικρότρες των εκατό ευρώ το μήνα. Ενώ σε περίπτωση πραγματικής αδυναμίας για αποπληρωμή οι δόσεις μπορούν να φτάνουν και τις 60.

Όσοι δεν προχωρήσουν σε αυτή τη ρύθμιση κινδυνεύουν με κατάσχεση όχι μόνο των αντικειμένων του ωφειλέτη άμεσα αλλά και εκείνων που βρίσκονται σε χέρια τρίτων αλλά ανήκουν στους ωφειλέτες. Τέλος, δεν υπάρχει όριο στο ποσό του τραπεζικού λογαριασμού που μπορεί να κατασχεθεί.