Την αποκατάσταση της δημοκρατικής νομιμότητας και τάξης στα πανεπιστήμια προωθεί το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας που παρουσίασε σε χθεσινή συνέντευξη Τύπου ο υπουργός Παιδείας Αρ. Μπαλτάς. Με το πολυνομοσχέδιο, καταργούνται τα Συμβούλια Ιδρυμάτων, επανέρχεται η φοιτητική συμμετοχή στις πρυτανικές εκλογές, αποκαθίσταται η έννοια των ακαδημαϊκών ελευθεριών και του ακαδημαϊκού ασύλου στην πανεπιστημιακή ζωή, ενώ η Σύγκλητος των ιδρυμάτων ανάγεται στο αποφασιστικό όργανο των πανεπιστημίων.

* Διάλογο ενός έτους για πλήρη αναμόρφωση της μεταλυκειακής εκπαίδευσης ετοιμάζει το υπουργείο Παιδείας * Αποφασιστικό όργανο η Σύγκλητος, επανέρχεται η φοιτητική συμμετοχή * Οι μετεγγραφές δεν θα υπερβαίνουν το 10% των εισακτέων και θα γίνονται για οικονομικούς λόγους και λόγους υγείας * Δικαίωμα επανεγγραφής στους φοιτητές που διαγράφηκαν

Την ίδια ώρα, λύνεται οριστικά το «ψευδοπρόβλημα», όπως χαρακτηρίστηκε, των «αιωνίων φοιτητών» και προωθούνται μια σειρά ρυθμίσεις που επιτρέπουν στα πανεπιστήμια να λειτουργήσουν πιο αποτελεσματικά και προστατεύουν τους νέους επιστήμονες από πληθώρα αδικιών. Αναλυτικότερα:

* Καταργούνται τα Συμβούλια Ιδρυμάτων στα πανεπιστήμια και ΤΕΙ. Οι αρμοδιότητές τους περνούν πλέον στη Σύγκλητο, στο Πρυτανικό Συμβούλιο, στον πρύτανη και στους αντιπρυτάνεις. Όμως, όπως δήλωσε ο υπουργός Παιδείας, τιμούμε τους συναδέλφους που στελέχωσαν τα Συμβούλια και ευελπιστούμε ότι θα συνεχίσουν την ανιδιοτελή προσφορά τους. Ο Αρ. Μπαλτάς τάχθηκε υπέρ της συγκρότησης Συμβουλίων με συμβουλευτικό ρόλο σε θέματα ανάπτυξης των πανεπιστημίων, εύρεσης πόρων κ.ά.

* Ενισχύεται η λειτουργία των συλλογικών οργάνων (Σύγκλητος, Κοσμητεία, Γενική Συνέλευση Τμήματος, Γενική Συνέλευση Τομέα) με την αποκατάσταση της συμμετοχής των φοιτητών και των εργαζομένων στη λήψη αποφάσεων που αφορούν στη διδασκαλία και στην έρευνα. Στο πλαίσιο αυτό, όλα τα μονοπρόσωπα όργανα (πρύτανης, αντιπρυτάνεις, κοσμήτορες, πρόεδροι και διευθυντές Τομέων) εκλέγονται από το σύνολο των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας. Δηλαδή, τα μέλη ΔΕΠ, τους φοιτητές και όλες τις κατηγορίες του ειδικού εκπαιδευτικού τεχνικού και διοικητικού προσωπικού. Σε ό,τι αφορά τους φοιτητές, η ψηφοφορία θα είναι καθολική για το σύνολο των εγγεγραμμένων φοιτητών, ενώ η βαρύτητα της ψήφου τους θα αυξάνει ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στις εκλογές. Ωστόσο, τίθεται ένα πλαφόν που δεν θα ξεπερνάει το 70% επί του συνόλου των ψήφων των μελών ΔΕΠ, στον βαθμό που ψηφίσουν όλοι οι εγγεγγραμμένοι φοιτητές.

* Δίνεται στα ιδρύματα περιθώριο ενός χρόνου για να προσαρμοστούν στο νομοθετικό πλαίσιο και στη συνέχεια να προκηρύξουν εκλογές με βάση τον νέο νόμο, στις οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν υποψηφιότητα και οι υπηρετούντες πρυτάνεις. Εμείς δεν απολύουμε πρυτάνεις, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αρ. Μπαλτάς.

* Η Σύγκλητος αναγορεύεται σε αποφασιστικό όργανο για τη συγκρότηση και λειτουργία των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας, των Εταιρειών Διαχείρισης Περιουσίας και κάθε άλλης δραστηριότητας που αναπτύσσεται από τα Τμήματα των ΑΕΙ.

* Δίνεται το δικαίωμα επανεγγραφής σε όλους τους φοιτητές που διαγράφτηκαν. Η φοιτητική ιδιότητα αποκτάται με την εγγραφή τους στο Τμήμα και διατηρείται μέχρι την απονομή του τίτλου σπουδών.

* Αυξάνει ο αριθμός των μελών των εκλεκτορικών σωμάτων για την εκλογή, εξέλιξη ή μονιμοποίηση μελών ΔΕΠ (από 7μελή που είναι σήμερα σε 11μελή ή 15μελή ανάλογα με το μέγεθος του Τμήματος).

* Απαγορεύεται ρητά η μη αμειβόμενη εργασία προπτυχιακών, μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων.

* Διευκολύνονται τα ιδρύματα στη διαχείριση των οικονομικών τους, καθώς τους δίνεται η δυνατότητα μεταφοράς κονδυλίων από έναν κωδικό σε έναν άλλο για να καλύψουν επείγουσες ανάγκες τους, όπως φύλαξη, καθαριότητα κ.ά.

* Αλλάζει το σύστημα μετεγγραφών από του χρόνου. Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας θα προσαρμοστεί στην πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ. Οι μετεγγραφές θα είναι ελάχιστες, ενώ δεν θα υπάρξουν οριζόντιες ρυθμίσεις. Οι μετεγγραφές θα γίνονται με οικονομικά κριτήρια και για λόγους υγείας για όλες τις κατηγορίες φοιτητών. Σε καμία περίπτωση δεν θα υπερβαίνουν το 10% του αριθμού των εισακτέων.

 

Φωτάκης: Ανάπτυξη της έρευνας

Επίσης, με το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας προωθούνται ρυθμίσεις για την ανάπτυξης της έρευνας και της καινοτομίας που παρουσίασε ο αναπληρωτής υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας Κώστας Φωτάκης. Μεταξύ άλλων: Αναμορφώνεται το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας, καθώς και τα Περιφερειακά Συμβούλια Έρευνας και Καινοτομίας, ώστε να είναι λειτουργικά, πιο αντιπροσωπευτικά και να μην αφήνουν περιθώρια για πελατειακές σχέσεις. Λαμβάνονται μέτρα που θα διευκολύνουν και θα επιταχύνουν τις διαδικασίες απορρόφησης κονδυλίων του ΕΣΠΑ. Καταργούνται τα Επιστημονικά Συμβούλια των Ινστιτούτων και επανέρχονται τα Επιστημονικά Γνωμοδοτικά Συμβούλια, τα οποία είχαν ισχυρότερη δημοκρατική νομιμοποίηση. Απλοποιείται η διαδικασία συγκρότησης των Διοικητικών Συμβουλίων των ερευνητικών φορέων. Λαμβάνεται πρόνοια για την ενίσχυση των μεταδιδακτορικών ερευνητών.

Το πολυνομοσχέδιο στην πλήρη μορφή του θα τεθεί σήμερα στην κρίση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ.

Οι παρεμβάσεις του υπουργείου Παιδείας δεν θα εξαντληθούν στις παραπάνω ρυθμίσεις. Ο υπουργός Παιδείας εξήγγειλε στρατηγικότερο διάλογο σε κλίμακα ενός ή ενάμιση έτους, που θα οδηγήσει σε πλήρη αναμόρφωση ολόκληρου του τοπίου της μεταλυκειακής εκπαίδευσης.

 

Π. ΣΤΕΦΑΝΑΚΟΥ

Πηγή:http://www.avgi.gr