Πτώση στις επιχειρήσεις

Οι ζημίες στις επιχειρήσεις άγγιξαν τα 2,04 δισεκατομυρία, σε συνολικό αριθμό επιχειρήσεων 4.021. Το δείγμα αυτό είναι το 15% του συνολικού αριθμού των επιχειρήσεων της χώρας μας που έχουν να κάνουν με κλάδους της βιομηχανίας, του εμπορίου, των κατασκευών, των υπηρεσιών και του τουρισμού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ICAP οι ζημίες των επιχειρήσεων έχουν αυξηθεί σε σχέση με πέρυσι που ήταν μόλις 119 εκατομύρια ευρώ. Από το σύνολο του δείγματος των επιχειρήμσεων το 51,1% ήταν κερδοφόρες επιχειρήσεις, ενώ οι υπόλοιπες όχι.

Πιο αναλυτικά:

-στη βιομηχία, η αύξηση των πωλήσεων ήταν 11,4% δηλαδή 30,3 δισεκατομύρια ενώ οι ζημίες 1,43 δις.

-στο εμπόριο η μείωση ήταν στο 3,99% ενώ σε αριθμό άγγιξε τα 103,3 εκατομύρια ευρώ

-στις υπηρεσίες, ο κύκλος εργασιών μειώθηκε κατά 4,23% και 23,9 δις ευρώ

-στις κατασκευές οι μειώσεις περιορίστηκαν στο 13,7% και στα 98,4 εκατομύρια ευρώ

-στον τουρισμό με αρνητικά αποτελέσματα έφτασαν το 7,8% και τα 10,2 εκατομύρια ευρώ.