Προθεσμία SOS για πλειστηριασμούς

kokkina-daneia-650x400

Έως την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου πρέπει να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση στις τράπεζες οι υπερχρεωμένοι δανειολήπτες, προκειμένου να ενταχθούν στη ρύθμιση για την προστασία των πλειστηριασμών. Το zougla.gr παρουσιάζει τον χρηστικό οδηγό της ΕΚΠΟΙΖΩ για όλα όσα πρέπει να ξέρουν οι ενδιαφερόμενοι.

Ακολουθεί με τη μορφή ερωτήσεων / απαντήσεων η εκλαΐκευση του νόμου:

1. Ποιοι υπάγονται στην προστατευτική ρύθμιση;

– Μισθωτοί
– Συνταξιούχοι
– Άνεργοι
– Ελεύθεροι επαγγελματίες
– Έμποροι
– Αγρότες

2. Σε ποιες οφειλές αφορά  η αναστολή πλειστηριασμών;

– Οφειλές προς τράπεζες (στεγαστικά/επισκευαστικά, καταναλωτικά δάνεια, επιχειρηματικά, πιστωτικές κάρτες κτλ.).

– Οφειλές προς ιδιώτες και εταιρείες νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, ΔΕΚΟ, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, εφόσον δεν αφορούν σε χρέη προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

3. Μέχρι πότε ο οφειλέτης πρέπει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση για να ενταχθεί στον σχετικό νόμο;

Ο οφειλέτης πρέπει να έχει καταθέσει υπεύθυνη δήλωση σε ΚΑΘΕ δανειστή του μέχρι 31/01/2014 ή εντός δύο μηνών από την επίδοση διαταγής πληρωμής με επιταγή προς εκτέλεση.

Προσοχή! Αν δεν κατατεθεί στις ως άνω προθεσμίες, δεν ισχύει η αναστολή του πλειστηριασμού για τον οφειλέτη και τη συγκεκριμένη οφειλή.

4. Τι πρέπει να περιλαμβάνει η υπεύθυνη δήλωση;

Στην υπεύθυνη δήλωση περιγράφονται αναλυτικά όλα τα προσωπικά, οικονομικά και περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη βάσει των προϋποθέσεων που προβλέπει ο νόμος για την αναστολή πλειστηριασμών κύριας κατοικίας, καθώς και η αναλυτική κίνηση των λογαριασμών του που ξεπερνούν τα 1.000 ευρώ τους τελευταίους 24 μήνες πριν από την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης.

5. Για πόσο χρονικό διάστημα διαρκεί η αναστολή πλειστηριασμού;

Η αναστολή του πλειστηριασμού για την κύρια κατοικία ισχύει για ένα έτος, δηλαδή από 1/1/2014 έως 31/12/2014, εφόσον πληρούνται από τον οφειλέτη ΟΛΕΣ οι παρακάτω προϋποθέσεις:

6. Πώς καταβάλλονται οι δόσεις στις τράπεζες;

Εάν ο οφειλέτης οφείλει σε περισσότερες από μία τράπεζες, η μηνιαία καταβολή κατανέμεται συμμέτρως σύμφωνα με το ανεξόφλητο υπόλοιπο της κάθε οφειλής.

7. Εάν δεν καταβάλει τις δόσεις  τι συνέπειες έχει;

Εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλει τις δόσεις  για τρεις μήνες συνολικά, αίρεται η απαγόρευση πλειστηριασμού της κύριας κατοικίας.

8. Τι γίνεται αν οι οφειλέτες είναι περισσότεροι από ένας;

Θα πρέπει να καταθέσουν υπεύθυνες δηλώσεις όλοι οι οφειλέτες.

9. Τι ισχύει για τον εγγυητή;

Εφόσον  ενταχθεί ο πρωτοφειλέτης στον νόμο για την απαγόρευση πλειστηριασμού της κύριας κατοικίας  και εφόσον  η απαγόρευση δεν έχει αρθεί, απαγορεύεται ο πλειστηριασμός ακινήτων του εγγυητή για τις συγκεκριμένες οφειλές.

Προσοχή! Οι δανειστές κατά τη διάρκεια απαγόρευσης του πλειστηριασμού  μπορούν  να ζητήσουν από τον οφειλέτη να τους προσκομίσει επιπλέον δικαιολογητικά. Ο οφειλέτης πρέπει να προσκομίσει τα απαιτούμενα έγγραφα σε αποκλειστική προθεσμία ενός μηνός από το αίτημα του δανειστή, ειδάλλως αίρεται η προστασία.

Τα δικαιολογητικά που μπορεί να ζητηθούν είναι:

– αντίγραφα τίτλων ιδιοκτησίας για ακίνητα (μετά το 2007) ή φύλλο υπολογισμού αξίας ακινήτου για ακίνητα (πριν από το 2007)
– βεβαίωση συγκριτικών στοιχείων της αρμόδιας φορολογικής αρχής
– δηλώσεις Ε1 και Ε9
– αποδεικτικό για το ύψος των καταθέσεων την 20/11/13
– βεβαίωση ανεργίας ΟΑΕΔ
– πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
– γνωμάτευση αναπηρίας.