Το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε κατά 0,01%

oaed1

Το ποσοστό της ανεργίας το γ τρίμηνο του φετινού χρόνου διαμορφώθηκε στο 27%  εμφανίζοντας οριακή υποχώρηση σε σχέση με το β΄ τρίμηνο (27,1%). Το γ’ τρίμηνο του 2012, το επίπεδο της ανεργίας διαμορφωνόταν σε 24,8%.

Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 1.345.387 άτομα, με την ανεργία να πλήττει κυρίως τους νέους 15- 24. Χαρακτηριστικό της χαμηλής προσφοράς για θέσεις απασχόλησης, είναι το γεγονός ότι οι μακροχρόνια άνεργοι (αυτοί που αναζητούν εργασία από 12 μήνες και άνω), ανέρχονται στο 71% του συνόλου των ανέργων.

Από έρευνα εργατικού δυναμικού της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), προκύπτουν, επίσης, τα εξής:

Η ανεργία πλήττει περισσότερο τις γυναίκες, καθώς το ποσοστό ανέρχεται σε 31,3% (από 28,9% το γ΄ τρίμηνο πέρυσι), έναντι 23,8% των ανδρών (από 21,7%).

Οι νέοι 15-24 ετών (57,2% το γ΄ τρίμηνο εφέτος, από 56,6% το γ΄ τρίμηνο πέρυσι) βρίσκονται στον κατάλογο των αέργων. Πλήττονται καίρια, όμως, και οι πλέον παραγωγικές ηλικίες 25- 29 ετών (43,8% από 38%). Ακολουθούν, οι ηλικίες 30- 44 ετών (25,8% από 23,4%), 45- 64 ετών (18,9% από 17,2%) και 65 ετών και άνω (8,3% από 4,6%).

Σε επίπεδο περιφερειών της χώρας, την πρώτη τριάδα απαρτίζουν, η Δυτική Μακεδονία (32,3% το γ΄ τρίμηνο 2013, από 31% το γ΄ τρίμηνο 2012), η Κεντρική Μακεδονία (30% από 26,3%) και η Δυτική Ελλάδα (28,8% από 27,1%). Έπονται, η Αττική (28,2% από 26,8%), η Στερεά Ελλάδα (28,2% από 29,6%), η Ήπειρος (27,9% από 23,4%), η Ανατολική Μακεδονία- Θράκη (26,8% από 21,1%), η Θεσσαλία (25,1% από 23,7%), η Πελοπόννησος (22,9% από 20,1%), η Κρήτη (22,6% από 18,1%), το Βόρειο Αιγαίο (20% από 21,9%), το Νότιο Αιγαίο (17% από 13,3%) και οι Ιόνιοι Νήσοι (12,9% από 11,4%).

Όσον αφορά στο επίπεδο εκπαίδευσης, το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται σε όσους έχουν τελειώσει μερικές τάξεις δηµοτικού (39,6%), ενώ ακολουθούν τα άτοµα που δεν έχουν πάει καθόλου σχολείο (38,3%) και τα άτοµα που έχουν απολυτήριο τριτάξιου γυµνασίου (31,9%). Τα χαμηλότερα ποσοστά παρατηρούνται σε όσους έχουν διδακτορικό ή μεταπτυχιακό (15,7%) και στους πτυχιούχους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (18,8%).

Το 34,1% αναζητεί αποκλειστικά πλήρη απασχόληση, ενώ το 61,9% αναζητεί πλήρη, από το σύνολο των ανέργων που αναζητούν εργασία, αλλά στην ανάγκη είναι διατεθειμένο να εργαστεί και µε μερική απασχόληση. Τέλος, το 4% αναζητεί μερική απασχόληση ή δεν ενδιαφέρεται εάν θα βρει μερική ή πλήρη απασχόληση.

Ένα ποσοστό ανέργων (4,5%) απέρριψε κάποια πρόταση ανάληψης εργασίας για διάφορους λόγους, και, κυρίως, επειδή: δεν εξυπηρετούσε το ωράριο (28%), δεν εξυπηρετούσε ο τόπος εργασίας (27,3%), δεν ήταν ικανοποιητικές οι αποδοχές (21,9%).

Το ποσοστό των «νέων ανέργων» (των ανέργων που δεν έχουν εργαστεί ποτέ στο παρελθόν), ανέρχεται στο 23,3% του συνόλου των ανέργων, ενώ οι μακροχρόνια άνεργοι (αυτοί που αναζητούν εργασία από 12 µήνες και άνω), αποτελούν αντίστοιχα το 71%.

Το ποσοστό ανεργίας των ατόµων µε ξένη υπηκοότητα, είναι μεγαλύτερο από το αντίστοιχο των Ελλήνων υπηκόων (36,6% έναντι 26,1%). Επίσης, το 73,7% των ξένων υπηκόων είναι οικονοµικά ενεργό, ποσοστό σηµαντικά υψηλότερο από το αντίστοιχο των Ελλήνων, το οποίο είναι 51,7%.

Σε επίπεδο απασχόλησης, το γ΄ τρίμηνο εφέτος ο αριθµός των απασχολούμενων ανήλθε σε 3.635.905 άτοµα και αυξήθηκε κατά 0,1% σε σχέση µε το προηγούμενο τρίµηνο και μειώθηκε κατά 2,8% σε σχέση µε το γ΄ τρίµηνο του 2012.

Το γ΄ τρίμηνο εέτος, βρήκαν απασχόληση 135.822 άτοµα, τα οποία ήταν άνεργα πριν από ένα έτος. Παράλληλα, 36.361 άτοµα μετακινήθηκαν από τον οικονοµικά µη ενεργό πληθυσμό σε θέσεις απασχόλησης. Αντίθετα, 170.584 άτοµα, τα οποία ένα χρόνο πριν ήταν απασχολούμενα, σήµερα είναι άνεργα και άλλα 87.692 άτοµα που ήταν απασχολούμενα, είναι πλέον οικονοµικά µη ενεργά. Επιπλέον, 126.724 άτοµα, που πριν από ένα έτος ανήκαν στον οικονοµικά µη ενεργό πληθυσμό, εισήλθαν στην αγορά εργασίας, αναζητώντας απασχόληση, αλλά είναι άνεργα.

Στο 8,2% του συνόλου των απασχολουμένων ανέρχεται το ποσοστό της μερικής απασχόλησης. Από το υποσύνολο αυτό των εργαζομένων, το 63,4% έκανε τη συγκεκριμένη επιλογή, διότι δεν µπόρεσε να βρει πλήρη απασχόληση, το 7,8% για άλλους προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους, το 3,8% διότι φροντίζει µικρά παιδιά ή εξαρτώμενους ενήλικες και το 25% για διάφορους άλλους λόγους.

Τέλος, το ποσοστό των μισθωτών, το οποίο εκτιµάται σε 62,8%, είναι το χαμηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία ανέρχεται στο 83,4% του συνόλου των απασχολουμένων.